Η διαδικασία για το μετασχηματισμό της Alpha Αστικά Ακίνητα σε εταιρεία με αποκλειστικό αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτων ξεκίνησε και η διοίκηση της Alpha Bank πραγματοποιεί Διαγωνισμό για την εξεύρεση συνεπενδυτή.

Στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας διαπιστώθηκε ότι η χρήση εισηγμένης εταιρείας για την πραγματοποίηση της Κοινοπραξίας Skyline δεν είναι στις προθέσεις των υποψηφίων επενδυτών, καθώς, μεταξύ άλλων, επιβαρύνει χρονικά και διαδικαστικά τη συναλλαγή λόγω των αυξημένων διατυπώσεων, που θέτει η κείμενη νομοθεσία για τις συναλλαγές επί εισηγμένων εταιρειών.

Έτσι, ζητήθηκε να επιλεγεί το αντίστροφο σχήμα.

Τα ακίνητα του Project Skyline (περιλαμβανομένων και αυτών της Alpha Αστικά Ακίνητα) θα μεταβιβαστούν σε μη εισηγμένη εταιρεία η οποία θα αποτελέσει τη βάση της κοινοπραξίας μεταξύ επενδυτή και Alpha Bank.

Η μεταβίβαση των ακινήτων από την Αlpha Αστικά Ακίνητα προς το επενδυτικό όχημα της Κοινοπραξίας, θα γίνει με την τήρηση του συνόλου των προϋποθέσεων και με όλα τα εχέγγυα της κείμενης νομοθεσίας (αποτιμήσεις ακινήτων από τρίτους ανεξάρτητους απομιμητές, δημοσίευση αποτίμησης κτλ.) για συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here