Σε μία πρωτοποριακή πρωτοβουλία προχώρησε η διοίκηση της Alpha Bank, με την πιλοτική εφαρμογή υβριδικού μοντέλου εργασίας για τους εργαζόμενους των κεντρικών υπηρεσιών και των εταιριών του Ομίλου.

Αυτό το μοντέλο απομακρυσμένης εργασίας, που θα υιοθετηθεί με οικειοθελή συμμετοχή, εφαρμόζεται στις μεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις με θεαματικά αποτελέσματα, όπως σημειώνει σε σχετική ανακοίνωση ο Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank.

Παράλληλα, στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται ότι «είναι αποδεδειγμένο ότι η νέα μορφή εργασίας συνδυάζει αρμονικά την εργασία, την ισορροπία στη ζωή των εργαζομένων και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος με τη μείωση των μετακινήσεων και την κατανάλωση ενέργειας.

Σε πρόσφατη παγκόσμια μελέτη «Resetting Normal: Defining the New Era of Work» που διεξήχθη σε 25 χώρες και 15.000 άτομα, το 82% των ερωτηθέντων δήλωσαν πως με το υβριδικό μοντέλο εργασίας αισθάνονται το ίδιο ή και περισσότερο παραγωγικοί, υγιείς, δηλώνοντας ότι το υβριδικό μοντέλο εργασίας αποτελεί τη βέλτιστη επιλογή».

Επίσης στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι, ο Σύλλογός είχε θέσει το θέμα αυτό στη Διοίκηση της Τράπεζας και είχε τοποθετηθεί με δημόσια ανακοίνωσή για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στις Διευθύνσεις του Πειραιά (υπερσυγκεντρωτισμός).

Παράλληλα, τονίστηκε ότι δεν πρόκειται να θιγεί το καθεστώς απασχόλησης του εργαζόμενου, ούτε η εφαρμογή αυτή μπορεί να επηρεάσει τις άδειες.

Τέλος υπογραμμίζεται, ότι το ωράριο παραμένει και ισχύει όπως ακριβώς προβλέπεται από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και η κάλυψη του κόστους επιβαρύνει την Τράπεζα σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.