Οργανική μείωση των ΜΕΑ των οποίων ο δείκτης θα υποχωρήσει περίπου στο 7% το 2023 αναμένει η Alpha Bank. Ήδη τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου της Τράπεζας έδειξαν μείωση των ΜΕΑ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο κατά 23 μονάδες βάσης, με το ποσοστό ΜΕΑ να βρίσκεται τώρα στο 7,6% του δανειακού χαρτοφυλακίου και την Τράπεζα να εκτιμά ότι το ποσοστό αυτό θα υποχωρήσει περαιτέρω, όπως προέβλεψε ο CFO  του Ομίλου Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, στη διάσκεψη με τους ξένους αναλυτές.

Η μείωση των ΜΕΑ κατά 39% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022, αντανακλά αφενός τον χαμηλότερο οργανικό σχηματισμό νέων ΜΕΑ, αλλά και τις στοχευμένες ενέργειες που δρομολογήθηκαν από την Τράπεζα κατά τη διάρκεια του 2022, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαγαρυφάλλου.

Παράλληλα, η ικανότητα της Alpha Bank να κατακτά ένα-ένα μία σειρά από σημαντικά ορόσημα στο μέτωπο της υλοποίησης μη οργανικών συναλλαγών μέσα από την αξιοποίηση στρατηγικών σχέσεων που έχει αναπτύξει με διεθνείς επενδυτές, αποδείχθηκε για μία ακόμη φορά μόλις πριν από λίγες ημέρες, με τη σύναψη δεσμευτικής συμφωνίας για την πώληση του Project Hermes, χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων Ελληνικών Μεγάλων Εταιρειών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, συνολικής λογιστικής αξίας ύψους €0,65 δισ., στις Fortress και Davidson Kempner.

Η νέα συμφωνία έρχεται ως επιστέγασμα του τελευταίου σκέλους της επιτυχημένης πορείας εξυγίανσης του ισολογισμού και προστίθεται σε σειρά συναλλαγών έχει υλοποιήσει η Τράπεζα από το 2018 και έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των ΜΕΑ κατά 25 και πλέον δισ. ευρώ.

Βασίλης Ψάλτης: Συνειδητή απόφαση της Διοίκησης η πειθαρχημένη ανάληψη κινδύνων

Στο μεταξύ η στρατηγική της Τράπεζας έχει οδηγήσει στη μείωση του κόστους. Η σημαντική εξυγίανση του χαρτοφυλακίου ΜΕΑ στην οποία έχει προχωρήσει η Τράπεζα είχε σαν αποτέλεσμα το Κόστος Πιστωτικού Κινδύνου να διαμορφωθεί τελικά σε 75 μονάδες βάσης, επίδοση καλύτερη από τον στόχο των 85 μονάδων βάσης για το 2023. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο CEO του Ομίλου Βασίλης Ψάλτης επισήμανε στη διάσκεψη με τους αναλυτές των διεθνών οίκων, ότι «αυτό δεν είναι τυχαίο, αλλά αντικατοπτρίζει τη συνειδητή απόφαση που έχουμε λάβει ως διοικητική ομάδα σε ότι αφορά στην ανάληψη κινδύνου τα τελευταία χρόνια».

Με εξασφαλίσεις το 52% των ΜΕΑ

Η δομή του υποκείμενου χαρτοφυλακίου ΜΕΑ της Τράπεζας, έχει επίσης βελτιωθεί, με μεγάλο ποσοστό να αφορά σε ρυθμισμένα ενήμερα ανοίγματα, με λιγότερο από 90 ημέρες σε καθυστέρηση (45% του συνόλου ή Ευρώ 1,3 δισ.), ενώ από τα ΜΕΑ περίπου 3 δισ. ευρώ, παραπάνω από τα μισά αφορούν σε στεγαστικά δάνεια (ποσοστό 52,1% του συνόλου). Σε ότι αφορά στα ΜΕΑ αυτά ανέρχονται σε 1,4 δισ. ευρώ και αποτελούν μόλις το 4% του δανειακού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας και με Δείκτη Κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων στο 139%, ενώ σε επίπεδο Ομίλου το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται στο 3,9% και ο Δείκτης Κάλυψης στο 141%.

Παράλληλα, υψηλό Δείκτη Κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στο 40% παρουσίασαν τα αποτελέσματα της Alpha Bank, με τον συνολικό Δείκτη Κάλυψης, συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων, να ανέρχεται σε 109% και τον Δείκτη Κάλυψης Καθυστερήσεων σε επίπεδο Ομίλου να διαμορφώνεται σε 78%, αντανακλώντας το χαμηλό προφίλ ρίσκου της Τράπεζας