Δεσμευτική συμφωνία για την πώληση μεικτού χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΑ) ελληνικών μεγάλων εταιρειών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων με εμπράγματες εξασφαλίσεις, συνολικής λογιστικής αξίας ύψους περίπου 0,65 δισ. ευρώ (“Project Hermes”) σύναψε η Alpha Bank με τις Fortress και Davidson Kempner. Η πώληση θα αυξήσει κατά 10 μονάδες τα συνολικά κεφάλαια της Alpha Bank.

Η νέα συμφωνία έρχεται ως επιστέγασμα του τελευταίου σκέλους της επιτυχημένης πορείας εξυγίανσης του ισολογισμού της Tράπεζας, που έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των ΜΕΑ κατά 25 και πλέον δισεκατομμύρια ευρώ από το 2018.

Τo Project Hermes είναι μία πολυδιάστατή συναλλαγή 2 μικρότερων χαρτοφυλακίων με 2 σχήματα αγοραστών που αποδεικνύει την ικανότητα της Alpha Bank να συνάπτει συνθέτες συναλλαγές σε ένα απαιτητικό μακροοικονομικό περιβάλλον, αξιοποιώντας τις στρατηγικές σχέσεις που έχει αναπτύξει με διεθνείς επενδυτές.

Συγκεκριμένα, χαρτοφυλάκιο συνολικής λογιστικής αξίας ύψους 0,24 δισ. ευρώ, πωλήθηκε σε εταιρείες συνδεδεμένες με τη Fortress Credit Corp., ενώ η αγορά του υπόλοιπου χαρτοφυλακίου συνολικής λογιστικής αξίας ύψους 0,41 δισ. ευρώ πραγματοποιήθηκε από εταιρεία που χρηματοδοτείται από επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση εταιρειών συνδεδεμένων με την Davidson Kempner Capital Management και τη Fortress Credit Corp.

Η ολοκλήρωση του Project Hermes αναμένεται εντός του μήνα και αναμένεται να έχει θετική επίπτωση άνω των 10 μονάδων βάσης, σε επίπεδο συνολικών εποπτικών κεφαλαίων για την Τράπεζα. Το συνολικό τίμημα για το Project Hermes υπερβαίνει το 40% της συνολικής λογιστικής αξίας, συμπεριλαμβανόμενου και του μεταβλητού σκέλους (earn-out), ενώ τη διαχείρισή του θα αναλάβει η Cepal Hellas.

Η συναλλαγή αυτή επιβεβαιώνει την προσήλωση της Αlpha Bank στην ταχεία υλοποίηση του επιχειρησιακού της πλάνου, με στόχο την επίτευξη υψηλής και διατηρήσιμης κερδοφορίας, τη χρηματοδότηση της ελληνικής επιχειρηματικότητας, την προσφορά στην κοινωνία και τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους της.

Η Τράπεζα θα παρουσιάσει το επικαιροποιημένο στρατηγικό πλάνο της στις 7 Ιουνίου 2023.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here