Η Alpha Bank ολοκλήρωσε τη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου Hermes. Πρόκειται για μεικτό χαρτοφυλάκιο εξασφαλισμένων Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων Ελληνικών Μεγάλων Εταιρειών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, συνολικής λογιστικής αξίας ύψους περίπου 0,65 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε., μητρική εταιρεία της Alpha Τράπεζα Α.Ε., ανακοινώνει ότι στις 25.5.2023 η Alpha Τράπεζα A.E. ολοκλήρωσε τη μεταβίβαση μεικτού χαρτοφυλακίου εξασφαλισμένων Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων Ελληνικών Μεγάλων Εταιρειών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (το «Χαρτοφυλάκιο Hermes»), συνολικής λογιστικής αξίας ύψους Ευρώ 0,65 δισ. περίπου, ως εξής:

Α) προς τις οντότητες Saturn Financial Investor Designated Activity Company και Pluto Financial Investor Designated Activity Company, οι οποίες χρηματοδοτούνται από επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση εταιρειών συνδεδεμένων με τη Fortress Credit Corp. (το «Τμήμα Α του Χαρτοφυλακίου Hermes»),

Β) προς την οντότητα Hermes Acquisitions B Designated Activity Company, η οποία χρηματοδοτείται από επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση εταιρειών συνδεδεμένων με την Davidson Kempner Capital Management και από επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση εταιρειών συνδεδεμένων με τη Fortress Credit Corp. (το «Τμήμα Β του Χαρτοφυλακίου Hermes»).

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here