Η προσέλκυση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) αποτελεί κομβικό στοιχείο για την αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας στα επόμενα έτη, η οποία αναμένεται να στηριχθεί σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με το παρελθόν στην ιδιωτική κατανάλωση, επισημαίνει μελέτη της Alpha Bank.

Ωστόσο, σημειώνει, η μεταστροφή του παραγωγικού υποδείγματος προς την επενδυτική δαπάνη και τον εξαγωγικό προσανατολισμό προϋποθέτει την ενίσχυση του ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου στη Ελλάδα, ο οποίος μειώθηκε τα τελευταία δέκα έτη από 24,5% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος το 2007 σε 12,5% το 2017, φθάνοντας σε επίπεδο χαμηλότερο των αποσβέσεων.

Το ισχυρό θετικό επενδυτικό σοκ -με έμφαση στις παραγωγικές και εξωστρεφείς επιχειρήσεις-, που απαιτείται προκειμένου να ενισχυθεί η αναπτυξιακή δυναμική και η παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας, προϋποθέτει τη βελτίωση της εικόνας της χώρας ως διεθνούς επενδυτικού προορισμού καθώς, πρώτον, ορισμένα από τα παραδοσιακά στοιχεία της εγχώριας επενδυτικής δαπάνης παρουσιάζουν σημαντική αδυναμία, και δεύτερον, το αποτύπωμα των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην αναπτυξιακή δυναμική εκτιμάται ότι είναι ισχυρότερο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here