Η Διοίκηση της Alpha Bank προχώρησε σε μία πρωτοποριακή πρωτοβουλία ανακοινώνοντας την πιλοτική εφαρμογή ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τους εργαζόμενους των Κεντρικών Υπηρεσιών και των Εταιριών του Ομίλου.

 

Αυτό το μοντέλο απομακρυσμένης εργασίας, που έχει σαφώς οικειοθελή χαρακτήρα, εφαρμόζεται στις μεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις με θεαματικά αποτελέσματα.

 

  • Είναι αποδεδειγμένο ότι η νέα μορφή εργασίας συνδυάζει αρμονικά την εργασία, την ισορροπία στη ζωή των εργαζομένων και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος με τη μείωση των μετακινήσεων και την κατανάλωση ενέργειας.
O CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης

Σε πρόσφατη παγκόσμια μελέτη «Resetting Normal:  Defining the New Era of Work» που διεξήχθη σε 25 χώρες και 15.000 άτομα, το 82% των ερωτηθέντων δήλωσαν πως με το υβριδικό μοντέλο εργασίας αισθάνονται το ίδιο ή και περισσότερο παραγωγικοί, υγιείς, δηλώνοντας ότι το υβριδικό μοντέλο εργασίας αποτελεί τη βέλτιστη επιλογή.

 

Ο Σύλλογoς Εργαζομένων της Alpha Bank είχε θέσει το θέμα αυτό στη Διοίκηση της Τράπεζας και είχε τοποθετηθεί με δημόσια ανακοίνωσή για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στις Διευθύνσεις του Πειραιά (υπερσυγκεντρωτισμός).

 

Παράλληλα τονίστηκε ότι δεν πρόκειται να θιγεί το καθεστώς απασχόλησης του εργαζόμενου, ούτε η εφαρμογή αυτή μπορεί να επηρεάσει τις άδειες.

 

Τέλος ο Σύλλογος έχει ξεκαθαρίσει ότι το ωράριο παραμένει και ισχύει όπως ακριβώς προβλέπεται από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και φυσικά η κάλυψη του κόστους επιβαρύνει την Τράπεζα σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.