Την υπογραφή συμφωνίας αναστολής (standstill agreement) με τις Πιστώτριες Τράπεζες ανακοίνωσε η διοίκηση της ΑΛΟΥΜΥΛ.

Οι Τράπεζες συμφώνησαν, κατόπιν σχετικού αιτήματος, να παράσχουν στην Εταιρεία μια περίοδο ανοχής (standstill) εντός της οποίας θα καταρτισθεί βιώσιμο σχέδιο αναδιάρθρωσης των δανειακών της υποχρεώσεων.

Η σύμβαση αναστολής ισχύει αναδρομικά από 12.07.2018 και  προβλέπει αρχική περίοδο ανοχής μέχρι την 12.12.2018 με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης.

Η τακτή ημερομηνία λήξης εκάστου Ομολογιακού Δανείου μετατίθεται κατά την ημερομηνία  λήξης της σύμβασης αναστολής, καθιστώντας έτσι το σύνολο του τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας μη ληξιπρόθεσμο.

Ταυτόχρονα,  συμφωνήθηκε ο διορισμός  της εταιρείας «Alvarez & Marsal Ελλάς Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» ως συμβούλου αναδιάρθρωσης, προκειμένου να παράσχει στις Πιστώτριες Τράπεζες πληροφορίες σχετικά με την λειτουργίας της Εταιρίας.

  • Τέλος, σε εκτέλεση των όρων της ως άνω σύμβασης αναστολής, συμφωνήθηκε, προς εξασφάλιση των δανειακών υποχρεώσεων, η εκ μέρους των βασικών μετόχων της Εταιρείας, σύσταση ενεχύρου πρώτης τάξης επί μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας και κυριότητάς τους.

Get Free Email Updates!

Εγγραφείτε δωρεάν στο newsletter του banks.com.gr

Δέχομαι να αποθηκευθεί το e-mail μου στο σύστημα αποστολής newsletter.

Το e-mail σας δε θα δοθεί ποτέ σε τρίτους. Μπορείτε να απεγγραφείτε όποτε επιθυμείτε.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here