Την υπογραφή συμφωνίας αναστολής (standstill agreement) με τις Πιστώτριες Τράπεζες ανακοίνωσε η διοίκηση της ΑΛΟΥΜΥΛ.

Οι Τράπεζες συμφώνησαν, κατόπιν σχετικού αιτήματος, να παράσχουν στην Εταιρεία μια περίοδο ανοχής (standstill) εντός της οποίας θα καταρτισθεί βιώσιμο σχέδιο αναδιάρθρωσης των δανειακών της υποχρεώσεων.

Η σύμβαση αναστολής ισχύει αναδρομικά από 12.07.2018 και  προβλέπει αρχική περίοδο ανοχής μέχρι την 12.12.2018 με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης.

Η τακτή ημερομηνία λήξης εκάστου Ομολογιακού Δανείου μετατίθεται κατά την ημερομηνία  λήξης της σύμβασης αναστολής, καθιστώντας έτσι το σύνολο του τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας μη ληξιπρόθεσμο.

Ταυτόχρονα,  συμφωνήθηκε ο διορισμός  της εταιρείας “Alvarez & Marsal Ελλάς Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης” ως συμβούλου αναδιάρθρωσης, προκειμένου να παράσχει στις Πιστώτριες Τράπεζες πληροφορίες σχετικά με την λειτουργίας της Εταιρίας.

  • Τέλος, σε εκτέλεση των όρων της ως άνω σύμβασης αναστολής, συμφωνήθηκε, προς εξασφάλιση των δανειακών υποχρεώσεων, η εκ μέρους των βασικών μετόχων της Εταιρείας, σύσταση ενεχύρου πρώτης τάξης επί μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας και κυριότητάς τους.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here