Ένα νέο μεγάλο deal στον ασφαλιστικό κλάδο αλλάζει εκ νέου τις ισορροπίες στην αγορά, καθώς ακόμα μία μεγάλη διεθνής εταιρία, εξαγοράζει ελληνική, την εισηγμένη ασφαλιστική Ευρωπαϊκή Πίστη, δημιουργώντας νέα δεδομένα στον χρηματοοικονομικό κλάδο.

Η Allianz έχοντας ήδη συμφωνήσει με το βασικό μέτοχο και CEO κ. Χρήστο Γεωργακόπουλο, την οικογένειά του, συνεργάτες του και την EBRD, απέκτησε ποσοστό 72,2% στην εισηγμένη. Υποχρεώνεται λοιπόν να προχωρήσει σε πρόταση εξαγοράς για το 100% της εισηγμένης με τιμή 7,80 ευρώ ανά μετοχή, που αποτιμά το σύνολο της εταιρίας στα 207 εκατ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια των έντονων διεργασιών που λαμβάνουν χώρα μετά τα πρόσφατα deals των Εθνική Ασφαλιστική – CVC, ΝΝ – MetLife και Generali – AXA. Παράλληλα, η εν λόγω συμφωνία αποτελεί άλλη μια «ψήφο εμπιστοσύνης» για τις προοπτικές του κλάδου και της ελληνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις:

Η Allianz έχει έρθει σε συμφωνία για την απόκτηση των συμμετοχών περίπου 30 μετόχων της Εταιρείας υπό την αίρεση της λήψης των απαιτούμενων αδειών από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, ήτοι την Επιτροπή Ανταγωνισμού, την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ανάμεσα σε αυτούς τους μετόχους είναι και η οικογένεια Γεωργακόπουλου, η οποία θα μεταβιβάσει το σύνολο του ποσοστού που έχει στην κατοχή της (7.176.258 μετοχές, ήτοι το 27,04% του μετοχικού κεφαλαίου Εταιρείας), καθώς και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη θα προχωρήσει στη μεταβίβαση του δικού της ποσοστού (4.125.552, ήτοι το 15,54% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας).

Ειδικότερα:

1) η πρώτη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών υπογράφθηκε μεταξύ του Προτείνοντος και μετόχων της Εταιρείας, μεταξύ των οποίων διευθυντικά στελέχη και ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Χρήστος Γεωργακόπουλος, για την απόκτηση συνολικά 5.313.400 μετοχών της Εταιρείας που εκπροσωπούν το 20.02% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας

2) η δεύτερη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών υπογράφθηκε μεταξύ του Προτείνοντος και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη για την απόκτηση 4.125.552 μετοχών που εκπροσωπούν το 15,54% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και

3) η τρίτη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών υπογράφθηκε μεταξύ του Προτείνοντος και λοιπών μετόχων (συμπεριλαμβανομένων των υπολοίπων μελών της οικογένειας Γεωργακόπουλου) για την απόκτηση 9.742.304 μετοχών που εκπροσωπούν το 36,71% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Για το υπόλοιπο των μετοχών με Δημόσια Πρόταση η Allianz προσφέρει 7,8 ευρώ ανά μετοχή

Τα σχέδια της Allianz

Στόχος είναι η ενοποίηση των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Πίστης με αυτές της θυγατρικής του ομίλου Allianz στην Ελλάδα με Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Χρήστο Γεωργακόπουλο, η διατήρηση του ονόματος της Εταιρείας και η ενίσχυση του ρόλου του ομίλου Allianz στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.

H σχεδιαζόμενη συμμετοχή της Allianz στο μετοχικό κεφάλαιο της eταιρείας καθώς και η παραμονή του κ. Χρήστου Γεωργακόπουλου στη διοίκηση της Εταιρείας θέτει τα θεμέλια όχι μόνο για τη διασφάλιση της συνέχισης της έως σήμερα ακολουθούμενης επιχειρηματικής στρατηγικής και λειτουργίας της Εταιρείας υπό τις ίδιες επιτυχείς επιχειρηματικές αρχές, αλλά ιδίως για την επίτευξη πρόσθετων ωφελειών και συνεργειών από τη συμμετοχή της Εταιρείας σε ένα παγκόσμιο όμιλο ο οποίος δραστηριοποιείται στον ίδιο κλάδο συμβάλλοντας έτσι στην περαιτέρω ενίσχυση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Έψαχνε εξαγορές η Allianz

Υπενθυμίζεται πως σε πρόσφατη συνέντευξη της στο IW η CEO της Allianz Ελλάδος κα Φιλίππα Μιχάλη είχε μιλήσει για τις εξαγορές που λαμβάνουν χώρα στον κλάδο τόσο σε Ελλάδα όσο και σε εξωτερικό και στο γεγονός ότι ο Όμιλος της Allianz διερευνά ευκαιρίες που θα υποστηρίξουν τη στρατηγική του ανάπτυξη.

Με τις τελευταίες εξελίξεις, ο γερμανικός όμιλος αποκτά μια ελληνική ασφαλιστική με 40 και πλέον έτη στην αγορά, με μια πορεία πετυχημένη που είναι συνυφασμένη με την ανάπτυξη ενός ισχυρού Άνθρωπινου Δικτύου πωλήσεων και διαμεσολάβησης όλα αυτά τα χρόνια.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ακόμη και την δύσκολη δεκαετία 2009-2020 κατέγραψε αύξηση στη παραγωγή ασφαλίστρων κατά 89%, ενώ δεν υπάρχουν τραπεζικά ανοίγματα και ληξιπρόθεσμες οφειλές. Την ίδια ώρα, από το 2010 ως το 2020 έχει διανέμει μέρισμα άνω των 30 εκατ. ευρώ. Το 1997 ήταν η χρονιά που εισήλθε στη κύρια αγορά του ΧΑ με δημόσια εγγραφή.

Ξεπέρασε τους στόχους του 3ετές πλάνου 

Σημαντική ήταν, μεταξύ άλλων, η ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Πίστης σε όλους τους επιμέρους τομείς, υλοποιώντας με επιτυχία το πρόσφατο 3ετές επιχειρηματικό της σχέδιο. Η διοίκηση ξεπέρασε τους στόχους που είχε θέσει σημειώνοντας σημαντική αύξηση στην παραγωγή ασφαλίστρων το 2021.

Πιο συγκεκριμένα, το 2021 τα Καθαρά Ασφάλιστρα διαμορφώθηκαν σε € 196,3 εκ. (€ 233,7 εκ. με Δικαιώματα Συμβολαίων), έναντι € 186,8 εκ. το 2020 (αύξηση 5,1%), ξεπερνώντας έτσι και το στόχο των € 195,0 εκ. της Καθαρής Παραγωγής που προέβλεπε το τριετές Επιχειρηματικό Σχέδιο 2020 – 2022.

Όταν έμπαινε η EBRD στο σχήμα

Αξίζει να αναφερθεί πως, σημαντική στιγμή – δείγμα του καλού προφίλ και φερεγγυότητας που είχε η εταιρεία – αποτέλεσε και η είσοδος της European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) το 2016, με ποσοστό 15%. Από τότε η EBRD αποκόμισε σημαντικά μερίδια ενώ τώρα πουλάει τη συμμετοχή της με πολλαπλάσια υπεραξία (είχε αγοράσει με 1,5 ευρώ).

Ήταν η εποχή που η Τράπεζα Πειραιώς (συμμετοχή από το 2007) προχωρούσε σε αποεπενδύσεις, όπως όλος ο τραπεζικός κλάδος από non core business δραστηριότητες. Συμμετοχή είχαν αποκτήσει τότε και οι Orasis Fund SPC (2,5%), Serengeti Asset Management (2,5%), καθώς και στελέχη Διοίκησης της Εταιρίας (8,6%).

Άξιο αναφοράς επίσης είναι το γεγονός πως η Ευρωπαϊκή Πίστη για αρκετό διάστημα (τα τελευταία χρόνια ως τις αρχές του 2021) παρέμενε η μόνη ασφαλιστική εταιρεία εισηγμένη στο ΧΑ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here