γράφει ο Γιάννης Λεοντάρης

Σημαντικές αλλαγές φέρνει ο νέος Ευρωπαϊκός Κώδικας Τηλεπικοινωνιών της ΕΕ, το οποίο υιοθέτησε πρόσφατα η Ελλάδα.

Μάλιστα η χώρα μας αυτή τη φορά εξέπληξε… ευχάριστα, καθώς είναι η μία από τις μόλις τρεις χώρες της ΕΕ που τον υιοθέτησαν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες (Φινλανδία και Ουγγαρία οι άλλες δύο), με τις υπόλοιπες χώρες να «ελέγχονται», καθώς οι Βρυξέλλες έχουν ήδη κινήσει τις σχετικές διαδικασίες, δίνοντας μία τελική πρόσθετη προθεσμία 2 μηνών στις υπόλοιπες χώρες, μετά την οποία έρχονται… «καμπάνες»…

Ο Κώδικας

Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, ο οποίος επικαιροποιεί το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον ευρωπαϊκό τομέα τηλεπικοινωνιών σύμφωνα με τις νέες προκλήσεις, τέθηκε σε ισχύ τον Δεκέμβριο του 2018, ενώ τα κράτη μέλη είχαν στη διάθεσή τους δύο έτη για να εφαρμόσουν τους κανόνες του.

Πρόκειται για βασική νομοθετική πράξη για την επίτευξη της ευρωπαϊκής κοινωνίας των Gigabit, και τη διασφάλιση πλήρους συμμετοχής όλων των πολιτών της ΕΕ στην ψηφιακή οικονομία και κοινωνία.

Με σκοπό να στηρίξει τα κράτη μέλη για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, η Επιτροπή παρακολουθούσε τη διαδικασία μεταφοράς και παρείχε εκτενή καθοδήγηση και βοήθεια. Επιπλέον, ο Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) έχει αναπτύξει και δημοσιεύσει κατευθυντήριες γραμμές που αποσκοπούν στην επιτυχή εφαρμογή των νέων κανόνων.

Σύμφωνα με τον Κώδικα, τον Δεκέμβριο του 2020, η Επιτροπή εξέδωσε τις εξής νομοθετικές πράξεις για την ενίσχυση του ανταγωνισμού, την κανονιστική εναρμόνιση και τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού για όλους τους παράγοντες της αγοράς, καθώς και για την προστασία των καταναλωτών και την εξασφάλιση δίκαιων τελών και ποικίλων προσφορών για υπηρεσίες διαδικτύου και τηλεφωνίας:

Νέο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό για τον καθορισμό ενιαίων μέγιστων τελών τερματισμού φωνητικών κλήσεων σε επίπεδο Ένωσης, τα οποία οι φορείς εκμετάλλευσης επιτρέπεται να χρεώνουν ο ένας τον άλλον για κλήσεις κινητής και σταθερής τηλεφωνίας μεταξύ των δικτύων τους.

– Επικαιροποιημένη σύσταση για τις σχετικές αγορές, με την οποία επικαιροποιείται ο κατάλογος προκαθορισμένων αγορών, τις οποίες οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές οφείλουν να επανεξετάζουν τακτικά.

Οι αλλαγές

Οι αλλαγές που επιβάλλει ο Κώδικας αναμένεται να φέρουν καλύτερες τελικές τιμές για τους καταναλωτές, τόσο για τη σταθερή τηλεφωνία, όσο και για την κινητή και το internet, καθώς προβλέπεται η επιβολή ενιαίων μέγιστων τελών τερματισμού στις φωνητικές κλήσεις για όλες τις χώρες της ΕΕ, κάτι που θα επηρεάσει τις χρεώσεις των παρόχων που κάνουν ο ένας για τερματισμό κλήσεων που ξεκινάνε από το δίκτυο του ενός και τερματίζονται στο δίκτυο του άλλου.

Ειδικότερα, ο Κώδικας προβλέπει ότι το ενιαίο μέγιστο τέλος τερματισμού φωνητικών κλήσεων είναι 0,02 ευρώ / λεπτό, που είναι σαφώς μικρότερο από αυτά που επικρατούν σήμερα στις περισσότερες χώρες της ΕΕ.

Για το θέμα αυτό ο Κώδικας προβλέπει για τους παρόχους περίοδο προσαρμογής μέχρι και το 2023, ενώ από το 2024 όλοι οι τηλεπικοινωνιακοί φορείς στην ΕΕ δε θα πρέπει να ξεπερνάνε την παραπάνω χρέωση για τον τερματισμό των φωνητικών κλήσεων στο δίκτυό τους.

Σημειώνεται ότι το παραπάνω όριο ισχύει για τις φωνητικές κλήσεις ανεξάρτητα από το είδος των δικτύων (σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας).

Επίσης, ο Κώδικας προβλέπει και τη δυνατότητα εκμετάλλευσης των κινήτρων για επενδύσεις σε δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας, ενώ θεσπίζει ακόμα κανόνες που ενισχύουν την κανονιστική προβλεψιμότητα και δίνουν στις ρυθμιστικές Αρχές τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν πιο άμεσα στα θέματα αρμοδιοτήτων τους, έτσι ώστε να μη χρονίζει η επίλυση των θεμάτων που δημιουργούνται.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here