της Μαρίας Αλεξίου, Πρόεδρος του ΔΣ του Ελληνικού Δικτύου EKE (CSR Hellas) και μέλος του ΔΣ του Ευρωπαϊκού Δικτύου CSR Europe

Η επιχειρηματικότητα, παρ’ όλο που είναι ουσιαστικό θηλυκού γένους, δεν έχει φύλο. Είναι αποτέλεσμα ανθρώπινων ικανοτήτων και δεξιοτήτων που και τα δύο φύλα διαθέτουν εξίσου. Ωστόσο ο τρόπος που ασκείται η επιχειρηματικότητα, έτσι ώστε να λειτουργεί προς όφελος των ανθρώπων και της κοινωνίας και να εξυπηρετεί σκοπούς πέρα από το βραχυπρόθεσμο κέρδος, δηλαδή μια πιο σύνθετη αντίληψη της επιχειρηματικότητας, φαίνεται πως έχει σχέση με το φύλο και τον διαφορετικό πιθανά τρόπο που άντρες και γυναίκες διαισθάνονται τις απειλές και τους κινδύνους, παίρνουν αποφάσεις και υπολογίζουν τα κέρδη και τα οφέλη. 

Τα τελευταία τριάντα και πλέον χρόνια, για παράδειγμα, που ολοένα και επεκτείνεται ο τομέας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αφορούν κοινωνικούς σκοπούς, είναι ιδιαίτερα μεγάλη η συμμετοχή των γυναικών στην ανάπτυξη τέτοιων μορφών επιχειρηματικότητας, που στηρίζονται στη συνεργασία, στην αλληλεγγύη μεταξύ των συνεργαζόμενων μελών-μετόχων τέτοιων επιχειρήσεων και τη λειτουργία της κοινωνικής επιχείρησης με όρους «οικογένειας». 

Είναι επίσης μια διεθνής και όχι μόνο ελληνική τάση και στον χώρο των επιχειρήσεων, στους τομείς που αφορούν την εταιρική κοινωνική ευθύνη και την εταιρική βιωσιμότητα και συνδέονται με την ανάπτυξη νέων στρατηγικών για την καλύτερη διασύνδεση και συνεργασία μιας επιχείρησης με τους εργαζομένους της, με τους πελάτες και τους προμηθευτές της, αλλά και με τις τοπικές κοινότητες που επηρεάζονται από την επιχειρηματική δραστηριότητα σε διάφορες περιπτώσεις, να απασχολούνται και να διαπρέπουν περισσότερες γυναίκες-στελέχη, παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες και την πολυπλοκότητα των θεμάτων. 

Είναι επίσης αρκετές οι γυναίκες-ηγέτες που διακρίνονται για τον τρόπο που αντιλαμβάνονται και συνεισφέρουν στην αλλαγή στερεοτύπων και αρνητικών δεδομένων συναρτώμενων με την άσκηση της επιχειρηματικότητας. 

Η αλλαγή του επιχειρηματικού και οικονομικού μοντέλου με όρους και προϋποθέσεις που διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα αφορά εξίσου και τα δύο φύλα και επηρεάζει την επιχειρηματικότητα και τον τρόπο που ασκείται. Η συνεργασία όλων των ανθρώπων, διαφορετικών ηλικιών αλλά και φύλων, αφορά στη σύνθεση των διαφορετικών τρόπων σκέψης και διαίσθησης των κινδύνων και των ευκαιριών, αφορά επίσης την ευρύτερη κατανόηση των ανθρώπινων και κοινωνικών αναγκών και την ανάπτυξη λύσεων που οδηγούν στην επίτευξη των κοινών στόχων, βιωσιμότητα, ανθεκτικότητα, ευημερία. 

Στο πλαίσιο αυτό, και το νέο κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για την εταιρική βιωσιμότητα και τη χρηματοδότηση των επενδύσεων υπογραμμίζει τη σημασία της συμπερίληψης των γυναικών στην ανώτερη διοίκηση των εταιρειών και την περαιτέρω λήψη μέτρων για την άρση των ανισοτήτων και των περιορισμών που εξακολουθούν να παραμένουν ισχυρές σε κάθε επίπεδο. Νέοι δείκτες μέτρησης της πολιτικής ισότητας και συμπερίληψης υιοθετούνται, προκειμένου να καταγράψουν και να αξιολογήσουν τον βαθμό ωριμότητας των επιχειρήσεων στην αξιοποίηση της διαφορετικότητας και των πολυδιάστατων δεξιοτήτων που αυτή συνεπάγεται.

Από το περιοδικό ΧΡΗΜΑ (αφιέρωμα WOMEN IN BUSINESS/Κυρέλα Πέτρου)

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here