Αυτό που η αγορά «τιμολόγησε», την εβδομάδα που πέρασε, είναι η χώρα να βρεθεί πιο κοντά στο επενδυτικό αξιόχρεο, δικαιολογώντας μια μαζικότερη θετική αναθεώρηση όχι μόνο των αποτιμήσεων στο χρηματιστήριο, αλλά και σε όλο το ελληνικό σύμπαν χρεογράφων και αξιών. 

Οι προσδοκίες των επενδυτών συνοψίζονται σε αυτό που ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος χαρακτηρίζει «εθνικό στόχο», δηλαδή την αναβάθμιση. Εξέλιξη με πολλαπλά οφέλη τόσο για το χρηματοπιστωτικό σύστημα όσο και, ευρύτερα, για την οικονομία και την επιχειρηματικότητα. 

Σύμφωνα με τον Γιάννη Στουρνάρα, θα δημιουργηθεί ένας καθαρός διάδρομος για την περαιτέρω ενίσχυση των μεγεθών των ομίλων και την επιστροφή σε καθεστώς πλήρους κανονικότητας, για πρώτη φορά μετά το 2009-2010. Ζητούμενο είναι η ουσιαστική συμβολή του τραπεζικού συστήματος στη χρηματοδότηση επενδύσεων, επιχειρήσεων, όπως και η μόχλευση των κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης και άλλων κοινοτικών φορέων. Επίσης, η παροχή φθηνότερων πιστώσεων σε επαγγελματίες και νοικοκυριά, με ό,τι μπορεί αυτό να σημαίνει για τη συνέχεια.

από ΧΡΗΜΑ WEEK