του Βάιου Κρόκου

*από το περιοδικό Insurance World

Μπορεί η συνέχιση της πανδημίας να έχει δημιουργήσει αρκετά εμπόδια στην ομαλή λειτουργία εμπορικών δραστηριοτήτων ή να βάζει «στον πάγο» επιχειρηματικά – επενδυτικά projects, η πορεία του ενεργειακού μετασχηματισμού της χώρας θεωρείται μονόδρομος. Αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα «στοιχήματα», στο πλαίσιο των οικονομικών και γεωστρατηγικών στόχων της χώρας, έχοντας στο επίκεντρο την απολιγνιτοποίηση και την επί το συνόλω ενεργειακή μετάβαση σε πιο «πράσινες» μορφές ενέργειας.

Οι ενεργειακοί και κλιματικοί στόχοι που τίθενται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) μέχρι το έτος 2030, να συμβάλλουν καθοριστικά στην απαραίτητη ενεργειακή μετάβαση με τον πιο οικονομικά ανταγωνιστικό τρόπο για την εθνική οικονομία, να επιτύχουν τη δραστική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και να αναδείξουν τελικά τη χώρα μας ως ένα από τα Κράτη Μέλη που θα έχει υιοθετήσει φιλόδοξους κλιματικούς και ενεργειακούς στόχους, μέσα από ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό πρόγραμμα μέτρων και πολιτικών, τοποθετώντας μας στο επίκεντρο των εξελίξεων της Ενεργειακής Ένωσης τόσο για το 2030 όσο και μακροπρόθεσμα για το έτος 2050.

Η ασφαλιστέα ύλη που προκύπτει είναι τεράστια και ο ασφαλιστικός κλάδος αποτελεί ισχυρό σύμμαχο, καθώς αναλαμβάνει πρακτικά ένα μέρος του ρίσκου που επωμίζεται ένας «επενδυτής» στην Ενέργεια μπροστά σε μια σειρά κινδύνων που ελλοχεύουν: κατά την τέλεση ενός έργου, την συντήρηση και τη λειτουργία κ.α ή στην περίπτωση μιας φυσικής καταστροφής. Έχουν επισημανθεί, άλλωστε, πολλές φορές από τον ασφαλιστικό κλάδο οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγή και τα ακραία καιρικά φαινόμενα που εμφανίζονται άλλωστε πιο συχνά ακόμα και τις νότιες χώρες της Μεσογείου και την Ελλάδα ειδικότερα.

Οι κίνδυνοι πληθαίνουν και απαιτείται εξειδίκευση για: ανεμογεννήτριες, αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκές μονάδες, αιολικά και υδροηλεκτρικά πάρκα, γεωθερμικά συστήματα, θερμικά ηλιακά συστήματα, συστήματα ηλιακού κλιματισμού, βιομηχανικές εγκαταστάσεις ψύξης, παθητικά ηλιακά συστήματα ή τεχνολογίες βιομάζας (μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο) και πολλά άλλα.

διαβάστε αναλυτικά: Ενέργεια: Πολύ μεγάλη η ασφαλιστέα ύλη, κίνδυνοι και ευκαιρίες

Ειδικότερα

Κρατικές, ιδιωτικές πρωτοβουλίες και επενδυτικά σχέδια βρίσκονται εν εξελίξει σε όλους τους τομείς όπως στην ηλεκτρική ενέργεια και την ηλεκτροκίνηση, το φυσικό αέριο, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες κ.α

Μια προσπάθεια που πρακτικά αποτελεί το μεγαλύτερο εγχείρημα μεταπολεμικά σε αυτόν τον τομέα και όπως αποτυπώνεται στην αγορά μέχρι στιγμής, υπάρχει πληθώρα σχεδίων και δράσεων, ενώ μεγάλες βιομηχανίες και επενδυτές ήδη προχωρούν στα απαιτούμενα βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Κοινή πεποίθηση παραγόντων της αγοράς αποτελεί το γεγονός πως με το πέρας της πανδημίας αναμένεται μεγαλύτερη ώθηση και επιτάχυνση των διαδικασιών για μεγάλα ενεργειακά projects.

Δεν είναι αμελητέο, επίσης, πως ένας σημαντικός αριθμός δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων έχει προταθεί να ενταχθεί στον πράσινο πυλώνα των χρηματοδοτήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης

 

Χαρακτηριστικά, ο ένας από τους 4 βασικούς πυλώνες με συμμετοχή 38% από τα κεφάλαια των 32 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης για την Ελλάδα αποτελεί η Πράσινη Μετάβασηκαθώς η ανάπτυξη με όρους κυκλικής οικονομίας και αειφόρους ανάπτυξης αποτελεί σήμερα μια μη αναστρέψιμη μείζονα παγκόσμια τάση, σε όλες τις εκφάνσεις της οικονομικής δραστηριότητας με πολλαπλά οφέλη.

Ευοίωνες προβλέψεις από Bloomberg (BNEF)

Ήταν στα τέλη του 2020, εν μέσω πανδημίας και lockdown, που σε τελευταία ανάλυση του το Bloomberg NEF εκτιμούσε πως η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία από τις χώρες που θα ηγηθούν του ενεργειακού μετασχηματισμού στην Ευρώπη έως το 2030 καθώς η φθηνή ηλιακή και αιολική ενέργεια, οι μπαταρίες και οι αυξανόμενες τιμές του διοξειδίου του άνθρακα μετασχηματίζουν ριζικά το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας.

Σύμφωνα με την ανάλυση του BNEF, το ελληνικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας θα αλλάξει με ταχείς ρυθμούς την τρέχουσα δεκαετία, αυξάνοντας το μέγεθός του κατά 55%, από 20GW εγκατεστημένη ισχύ, σε 31GW το 2030. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Ελλάδα θα αποκτήσει 18GW νέας παραγωγικής ισχύος, 67% της οποίας θα είναι αιολική και ηλιακή, στα 7,5GW και 4GW αντίστοιχα.

Ήδη έως το 2025, η εγκατεστημένη ισχύς αιολικής και φωτοβολταϊκής ενέργειας θα είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερη σε σχέση με σήμερα, με το μερίδιο των μεταβλητών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να ανέρχεται σχεδόν στο 50%, καταλαμβάνοντας την κυρίαρχη θέση στο μείγμα παραγωγής από τα ορυκτά καύσιμα. Και όλα αυτά χωρίς την προϋπόθεση επιδοτήσεων για ήδη υπάρχουσες τεχνολογίες, όπως η ηλιακή και η αιολική.

Η ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας, βάσει της ανάλυσης του BNEF, έχει ως κινητήριο μοχλό το κόστος. Είναι ήδη πιο οικονομικό στην Ελλάδα να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια από νέους αιολικούς ή φωτοβολταϊκούς σταθμούς σε σύγκριση με νέα εργοστάσια φυσικού αερίου ή λιγνίτη, σύμφωνα με τo BNEF.

Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι είναι ήδη φθηνότερο να κατασκευαστεί ένα νέο αιολικό ή φωτοβολταϊκό έργο για την παραγωγή ηλεκτρισμού από την λειτουργία των υφιστάμενων λιγνιτικών μονάδων. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2020, η παραγωγή ηλεκτρική ενέργειας από νέες αιολικές και φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις θα είναι φθηνότερη και από αυτήν που παράγεται από υφιστάμενα εργοστάσια φυσικού αερίου.

Επιπλέον, η έκθεση υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο των καταναλωτών ως βασικών συντελεστών του μελλοντικού ενεργειακού συστήματος με σημαντικό μερίδιο της νέας ισχύος να εγκαθίσταται στο δίκτυο διανομής μέχρι το 2030.

Τέλος, σύμφωνα με την έκθεση, ο ρόλος του φυσικού αερίου θα είναι να παρέχει ευελιξία και όχι να αντικαταστήσει τον λιγνίτη ως φορτίο βάσης. Οι ευέλικτες μηχανές αερίου σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα υδροηλεκτρικά εργοστάσια και τις νέες μπαταρίες για αποθήκευση ενέργειας που θα προστεθούν στο δίκτυο είναι το κλειδί για την διασφάλιση του συστήματος, που θα βασίζεται στις ΑΠΕ. Αυτός ο συνδυασμός τεχνολογιών θα βοηθήσει την χώρα να φτάσει πολύ κοντά στο μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα μέχρι το 2050

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here