*Ιωάννα Καρατζόγλου

Η αυτοματοποίηση της εσωτερικής διακίνησης προϊόντων (intra-logistics) μέσα σε αποθήκες ή χώρους παραγωγής είναι μία από τις λύσεις στις οποίες βασίζονται πολλές εταιρείες παγκόσμια για να επιτύχουν τους στόχους τους.  

Ο τελικός σκοπός;  

H μείωση του χωροταξικού αποτυπώματος, η κατανομή των εργαζομένων σε ασφαλείς δραστηριότητες προστιθέμενης αξίας και η μείωση του κόστους παραγωγής και αποθήκευσης.   

Τα Αυτόνομα Κινούμενα Οχήματα (AMR) δεν είναι νέα τεχνολογία. Εμφανίστηκαν, για πρώτη φορά, στη βιομηχανία τη δεκαετία του 1950, όμως, με ένα σημαντικό μειονέκτημα: εκτελούσαν μόνο σταθερές διαδρομές, λόγω της ελάχιστης ευφυΐας τους. Κάθε αλλαγή στις διαδρομές των οχημάτων ήταν πολύ δαπανηρή και ενοχλητική για τους χειριστές.     

Σήμερα, τα Αυτόνομα Κινούμενα Οχήματα (AMR), λόγω της ενσωματωμένης τεχνολογίας ΑΙ (Artificial Intelligence), διαθέτουν υψηλά επίπεδα προσαρμοστικότητας και συμβατότητας με κάθε τροποποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, ενώ συμμορφώνονται απόλυτα με όλα τα πρότυπα ασφαλείας.  

Widely used parcel sorting robot system using AMR, AGV with tilt tray.3d rendering

Μόνο τυχαίο δεν είναι που μπορούν να συνδυαστούν με άλλες τεχνολογίες, όπως για παράδειγμα με συνεργατικούς ρομποτικούς βραχίονες, διευρύνοντας ακόμα περισσότερο τη χρήση τους.  

Και ενώ η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία, παρόλα αυτά, πάνω από το 30% των λύσεων βιομηχανικού αυτοματισμού, αποτυγχάνουν.  

Αναμφίβολα, ο καθένας θα μπορούσε να αναρωτηθεί γιατί συμβαίνει αυτό. 

Ας θυμηθούμε, λοιπόν, πόσες φορές έχουν ηχήσει λέξεις όπως “process improvement”, “process reengineering”, “lean manufacturing”, “6 sigma” και, για τους πιο μυημένους,“Kaizen”, στα επιχειρηματικά πηγαδάκια; 

Και όμως, ακόμα παρατηρούμε αμέτρητες διαδικασίες, πρόχειρα δομημένες, που είτε δεν εφαρμόζονται ή, ακόμα χειρότερα, παραφράζονται, οδηγώντας τα στελέχη σε εργασιακή κόπωση. 

Ευτυχώς, στην εξίσωση της εσωτερικής διακίνησης (intra-logistics) έχει εισβάλει ο όρος BPM ή Business Process Management.  

Εννοούμε τον επιστημονικό κλάδο που χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους για την ανακάλυψη, τη μοντελοποίηση, την ανάλυση, τη μέτρηση και τη βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών.  

BPM Business process management system technology concept.

Πως, όμως, η επιστήμη του BPM (Business Process Management) αποτελεί τη χρυσή τομή για την αποτελεσματική ενσωμάτωση των λύσεων αυτοματισμού στη σύγχρονη βιομηχανία; 

Πολλοί πιστεύουν ότι η εφαρμογή τεχνικών BPM είναι προαπαιτούμενο για την ευθυγράμμιση της επιχειρηματικής στρατηγικής με τις επενδύσεις αυτοματοποίησης.  

Και όχι αδίκως.   

Μιλώντας συγκεκριμένα για τις διαδικασίες εσωτερικής διακίνησης (intra-logistics), οι πρακτικές BPM λειτουργούν ως αξιολογητές της ωριμότητας των διαδικασιών αυτών, με σκοπό όχι μόνο την περαιτέρω βελτιστοποίησή τους αλλά και την εκτίμηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας κατά την ενσωμάτωση των Αυτόνομων Κινούμενων Οχημάτων (AMR).  

Με άλλα λόγια, όσο πιο ώριμη είναι η διαδικασία εσωτερικής διακίνησης, τόσο πιο ομαλά μπορεί να γίνει και η ενσωμάτωση των AMR σε αυτήν.  

Τι εννοούμε με τον όρο “ώριμη” επιχειρησιακή διαδικασία;  

Η ανάλυση των παρακάτω στοιχείων είναι το κλειδί της αξιολόγησης της ωριμότητας των επιχειρησιακών διαδικασιών και, συγκεκριμένα, των διαδικασιών εσωτερικής διακίνησης σε βιομηχανικούς χώρους παραγωγής και αποθήκευσης:  

  • Εναρμόνιση διαδικασίας intra-logistics με την εταιρική στρατηγική.  
  • Διαφάνεια ρόλων και αρμοδιοτήτων σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.  
  • Διαθέσιμες μέθοδοι μοντελοποιήσης και βελτιστοποίησης της διαδικασίας.   
  • Κατάλληλη υποδομή IT συστημάτων.    
  • Κατάλληλο στελεχιακό δυναμικό, ως αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας.  
  • Eταιρική κουλτούρα, προς διευκόλυνση της επιτυχημένης διεξαγωγής της διαδικασίας  

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι η αυτοματοποίηση είναι μονόδρομος για την επιβίωση των επιχειρήσεων σε μια άκρως ανταγωνιστική, παγκόσμια αγορά.  

Η επιστήμη του Business Process Management (BPM), σε συνδυασμό με τεχνολογικές λύσεις αυτοματισμού, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των βιομηχανιών με υπεροχή.  

Σε αυτό το ταξίδι στρατηγικής, τα Αυτόνομα Κινούμενα Οχήματα (AMR) αποτελούν τον ασφαλή οδηγό για τις εταιρίες που θέλουν να κινηθούν σε έναν μπλε ωκεανό (Blue Ocean Strategy), όπου πλέον δεν υφίσταται ανταγωνισμός.  

*Ιωάννα Καρατζόγλου  

MSc in Business Process Management   

MSc in Robotics and Automation  

MBA in Industrial Economics  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ikaratzoglou/  

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here