Ποιες είναι οι πλουσιότερες χώρες στον κόσμο, βάσει του κατά κεφαλήν ΑΕΠ;

Ο παρακάτω χάρτης εξετάζει τις τοπ 25 χώρες με βάση αυτήν τη μέτρηση. Οι χώρες αυτές εκτείνονται σε όλη τη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και την Ωκεανία. Στον αντίποδα, καμία χώρα της Νοτίου Αμερικής ή της Αφρικής δεν συγκαταλέγεται στη λίστα.

Αν και νούμερο ένα στην παγκόσμια οικονομική σκηνή όσον αφορά το συνολικό ΑΕΠ, οι ΗΠΑ τοποθετούνται την πέμπτη θέση με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 63.051 $.

 

Είναι ενδιαφέρον ότι ορισμένες χώρες με μικρότερους πληθυσμούς παρουσιάζουν υψηλό κατά κεφαλή ΑΕΠ. Για παράδειγμα, η Ισλανδία κβρίσκεται στη θέση 10 με 57.189 $ κατά κεφαλήν ΑΕΠ, αλλά ο πληθυσμός του νησιού είναι μόνο περίπου 342.000 άνθρωποι.

Ανατρέχοντας στην ιστορία, θα λέγαμε ότι οι περισσότερες χώρες με υψηλό εισόδημα ακολούθησαν ένα παρόμοιο “γραμμικό” ταξίδι. Ξεκινώντας με οικονομίες που βασίζονται στη γεωργία, πέρασαν μια περίοδο ταχείας εκβιομηχάνισης και τελικά έγιναν οικονομίες που βασίζονται στις υπηρεσίες.

Στο Λουξεμβούργο σήμερα, μία από τις κορυφαίες και “βαριές” βιομηχανίες του είναι οι τραπεζικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, Δείτε παρακάτω τους κλάδους όπου πρωταγωνιστούν κάποιες από τις πλουσιότερες χώρες:

?? Ελβετία:

Τραπεζικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, γεωργία

?? Ιρλανδία:

Φυσικοί πόροι (συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας, της αλιείας, της δασοκομίας και της εξόρυξης), φαρμακευτικά προϊόντα

?? Νορβηγία:

Πετρέλαιο και φυσικό αέριο, υδροηλεκτρική ενέργεια, θαλασσινά

?? ΗΠΑ:

Ακίνητα, υγειονομική περίθαλψη, τεχνολογία

?? Σιγκαπούρη:

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, μεταποίηση, πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Οι πλουσιότερες οικονομίες του κόσμου πιθανότατα θα παραμείνουν στην κορυφή στο εγγύς μέλλον. Παρόλα αυτά, σε χώρες όπως η Ιαπωνία, για παράδειγμα, παρατηρείται συρρίκνωση της εγχώριας αγοράς  λόγω της γήρανσης του πληθυσμού.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here