Η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκε σε 17.717 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2019, έναντι 17.042 εκατ. ευρώ στο προηγούμενο τρίμηνο, ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, παρουσιάζοντας τα «Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων – Μάρτιος 2019».

Αναλυτικότερα, οι συνολικές καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκαν σε 1.287 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 18 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Oι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού παρουσίασαν μείωση κατά 66 εκατ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 48 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό των καταθέσεωνεπί του συνολικού ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 7,3% το α΄ τρίμηνο του 2019, έναντι 7,7% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε χρεωστικούς τίτλους αυξήθηκε σε 10.669 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2019, έναντι 10.318 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, εξέλιξη που οφείλεται σε καθαρές αγορές τίτλων εσωτερικού. Το ποσοστό των χρεωστικών τίτλων επί του συνολικού ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 60,2%, έναντι 60,5% κατά το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε σε 2.890 εκατ. ευρώ, έναντι 2.668 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 16,3%, έναντι 15,7% κατά το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται σε καθαρές αγορές μεριδίων εξωτερικού.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές διαμορφώθηκε σε 536 εκατ. ευρώ έναντι 510 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 3,0%, αμετάβλητο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται σε άνοδο των τιμών των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Από την πλευρά του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 60 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 2.832 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2019. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 535 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 13.128 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης των ασφαλιστικών τεχνικών προβλέψεων ζωής κατά 494 εκατ. ευρώ. Οι τεχνικές προβλέψεις ζημιών αυξήθηκαν κατά 41 εκατ. ευρώ έναντι του προηγουμένου τριμήνου. Επί του συνόλου των τεχνικών προβλέψεων, το 70,2% αντιστοιχεί σε τεχνικές προβλέψεις ζωής εκτός συντάξεων, έναντι 69,3% κατά το προηγούμενο τρίμηνο.

Διαβάστε επίσης:

Αυξήθηκαν οι καταθέσεις ασφαλιστικών και χρηματοπιστωτικού τομέα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here