Ισχυρές επιδόσεις επέδειξε ο Όμιλος MEGAPLAST κατά το 2021, αναδεικνύοντας ότι η εξωστρεφής στρατηγική του δημιουργεί δυναμικές προοπτικές. Αναλυτικότερα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 44,4 εκατ.€, έναντι 35,9 εκατ.€ το 2020, καταγράφοντας αύξηση 25%. 

Το EBITDA του Ομίλου ανήλθε στα 13,7 εκατ.€ έναντι 9,6 εκατ.€, με σημαντική αύξηση 43%. Τα δε κέρδη μετά φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε 11,2 εκατ.€ έναντι 6,6εκατ.€ σημειώνοντας αξιοσημείωτη άνοδο 70%.

Επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 23 εκατ.€ ολοκληρώθηκε κατά την τελευταία 3ετία, τμήμα του οποίου αφορά στη νέα βιομηχανική Μονάδα της MEGAPLAST στη Θήβα, καθώς και τον συνεχή εκσυγχρονισμό της κύριας βιομηχανικής Μονάδας στην Κρήτη. Υπολογίζεται ότι έως το 2026 θα επενδυθούν επιπλέον 40 εκατ.€. Η ανάπτυξη του Ομίλου προβλέπεται να συνεχίσει να χρηματοδοτείται από τις συνεχείς χρηματοροές της επιχείρησης, με μηδενικό δανεισμό.

To 2021 η MEGAPLAST εστίασε στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων για τις υφιστάμενες αγορές, ενδεικτικά το προϊόν Eco Fiber Film, ενώ εισήλθε στην αγορά του αγροτικού κλάδου με την νέα σειρά προϊόντων Fiber 4 Silage. Μέσω της παρουσίας της MEGAPLAST στην Ευρώπη και Αμερική καθώς και ενός ευρέως δικτύου διανομέων σε Ευρώπη, Αμερική, Αφρική, Αυστραλία & Μέση Ανατολή, το 95% της παραγωγής διατίθεται στο εξωτερικό.

Με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2021, ο κ. Χάρης Καββαδίας, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου MEGAPLASTδήλωσε: «Η δυναμική πορεία της MEGAPLAST τα 25 και πλέον έτη λειτουργίας είναι αποτέλεσμα συνεχούς Έρευνας και Ανάπτυξης ώστε να διαθέτουμε στην αγορά υψηλής τεχνογνωσίας, καινοτόμα και αειφόρα προϊόντα. Παράλληλα, οι επενδύσεις μας στην υφιστάμενη παραγωγική Μονάδα στην Κρήτη, σε νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της έδρας και νέο κέντρο R&D της MEGAPLAST στην Αθήνα, αλλά και η νέα βιομηχανική υποδομή μας στη Θήβα, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά μας. Ως αποτέλεσμα, τοποθετούμαστε με αξιώσεις στη διεκδίκηση ηγετικού ρόλου σε παγκόσμιες αγορές. Με αυξανόμενα θετική τάση, με ισχυρά οικονομικά μεγέθη, και ορθολογικές επενδύσεις, ενδυναμώνουμε την επιχειρηματική μας συνέχεια».