Ανοδική ήταν η πορεία των ελληνικών εξαγωγών το Φεβρουάριο του 2019 σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή την Παρασκευή 05.04.2019 και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ. Πιο συγκεκριμένα, η αύξηση που παρουσίασαν οι εξαγωγές το Φεβρουάριο 2019 ανήλθε σε €224,9 εκατ., δηλαδή 9,3%, με αποτέλεσμα αυτές να διαμορφωθούν στο ποσό των €2.650,4 εκατ. έναντι €2.425,5 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2018. Αύξηση κατά €164,1 εκατ., δηλαδή 4,0% σημείωσαν και οι ελληνικές εισαγωγές οι οποίες ανήλθαν σε €4.303,8 εκατ. το Φεβρουάριο του 2019 με αποτέλεσμα το εμπορικό μας έλλειμμα να μειωθεί κατά €60,8 εκατ. και να διαμορφωθεί στα €1.653,4 εκατ.

                                                                     

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών Ελλάδας, Φεβρουάριος 2018/2019

(ποσά σε εκατ. €) Φεβ-19 Φεβ-18 Διαφορά 19/18 ΕΤ 19/18
Εξαγωγές 2.650,4 2.425,5 224,9 9,3%
Εισαγωγές 4.303,8 4.139,7 164,1 4,0%
Εμπορικό Ισοζύγιο -1.653,4 -1.714,2 -60,8 -3,5%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

 

Η αύξηση των εξαγωγών το Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους επικάλυψε την υποχώρηση που σημειώθηκε τον Ιανουάριο με αποτέλεσμα στο διάστημα Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2019 οι ελληνικές εξαγωγές να διαμορφωθούν σε €5.161,4 εκατ. έναντι €4.967,2 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά €194,2 εκατ., δηλαδή 3,9%. Επίσης, η αύξηση των εισαγωγών κατά €344,6 εκατ., ήτοι 4,0% είχε ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση του εμπορικού μας ελλείμματος στα €3.845,1 εκατ. αυξημένο κατά €150,4 εκατ., ήτοι 4,1% έναντι του 2018.

 

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών Ελλάδας, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2018/2019

(ποσά σε εκατ. €) Ιαν-Φεβ 19 Ιαν-Φεβ 18 Διαφορά 19/18 ΕΤ 19/18
Εξαγωγές 5.161,4 4.967,2 194,2 3,9%
Εισαγωγές 9.006,5 8.661,9 344,6 4,0%
Εμπορικό Ισοζύγιο -3.845,1 -3.694,7 150,4 4,1%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

 

Αναφορικά με τις εξαγωγικές μας επιδόσεις ανά κλάδο για το πρώτο δίμηνο του 2019, τα λίπη και έλαια παρουσίασαν σημαντική μείωση κατά €114,2 εκατ., δηλαδή 58,2%, ενώ οι υπόλοιποι κλάδοι παρουσίασαν αυξητική τάση με τη μεγαλύτερη θετική μεταβολή να σημειώνουν τα χημικά (€111,7 εκατ., ήτοι 21,9%) και τα διάφορα βιομηχανικά είδη (€113,5 εκατ., ήτοι 33,2%). Αναλυτικά, οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά €15,8 εκατ., δηλαδή 2,0%, τα τρόφιμα κατά €19,6 εκατ., δηλαδή 2,9%, τα μηχανήματα και οχήματα κατά €39,3 εκατ., δηλαδή 9,0%, οι πρώτες ύλες κατά €38,3 εκατ., δηλαδή 16,6% και τα ποτά και καπνά κατά €28,7 εκατ., δηλαδή 31,7%.

 

Πίνακας 3. Εξαγωγές ανά κλάδο, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2018/2019

(ποσά σε εκατ. €) Ιαν-Φεβ 19 Ιαν-Φεβ 18 Διαφορά 19/18 ΕΤ 19/18
Βιομηχανικά 809,6 793,8 15,8 2,0%
Τρόφιμα 702,2 682,6 19,6 2,9%
Χημικά 622,6 510,9 111,7 21,9%
Μηχ/τα-Οχήματα 476,9 437,6 39,3 9,0%
Διαφ. Βιομηχανικά 454,9 341,4 113,5 33,2%
Πρώτες Ύλες 269,5 231,2 38,3 16,6%
Ποτά-Καπνά 119,3 90,6 28,7 31,7%
Λίπη-Έλαια 81,9 196,1 -114,2 -58,2%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

 

Διάγραμμα 1. Μεταβολή κυριότερων εξαγωγικών κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2018/2019

” src=”blob:https://banks.com.gr/b0cb0950-7c25-4866-833f-e25f2500a947″ alt=”image004.png” border=”0″ class=”Apple-web-attachment Singleton”>

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

 

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένουν ο σημαντικότερος εξαγωγικός προορισμός για τα ελληνικά προϊόντα σε ποσοστό 55,7%, ενώ σε Τρίτες Χώρες εξάγεται το 44,3%. Ωστόσο, αν εξαιρέσουμε τα καύσιμα, τα ποσοστά διαμορφώνονται σε 69,2% για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε 30,8% για τις Τρίτες Χώρες.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ