Αυξημένο τζίρο κατά 7,8%, στα 480 εκατ. ευρώ εκτιμά ότι θα εμφανίσει φέτος η Σαράντης, σύμφωνα με το guidance που έδωσε η διοίκηση στην παρουσίαση της εταιρείας στους αναλυτές.

Η διοίκηση της εισηγμένης αναμένει αύξηση των EBITDA κατά 18,4% στα 53,9 εκατ. ευρώ, με την πρόβλεψη για τα καθαρά κέρδη να διαμορφώνεται στα 28,44 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 8,2% σε ετήσια βάση.

Στη σημερινή ετήσια ενημέρωση αναλυτών, ο Όμιλος παρουσίασε τα οικονομικά αποτελέσματά του για τη χρήση του 2022, τη στρατηγική του καθώς και τις εκτιμήσεις της Διοίκησης για τα οικονομικά μεγέθη του 2023.

Οπως αναφέρεται σχετικά, το 2022 ήταν μια επιτυχημένη χρονιά για τον Όμιλο, όπως αποδεικνύεται από την ισχυρή αύξηση του όγκου πωλήσεών του κατά 9,6%, εν μέσω ενός εξαιρετικά περίπλοκου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, που χαρακτηρίζεται από υψηλό πληθωρισμό, διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας, ενεργειακή κρίση και προκλήσεις που προκλήθηκαν από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Όμιλος δημιούργησε καθαρή θετική ταμειακή θέση €15,35 εκ. και ελεύθερες ταμειακές ροές, αντικατοπτρίζοντας την ισχυρή οικονομική του θέση.

Επιπλέον, ο Όμιλος εφάρμοσε με επιτυχία μια διαδικασία εξορθολογισμού προϊόντων, η οποία υποστήριξε την αύξηση του όγκου πωλήσεων φέτος και τοποθετεί στρατηγικά τον Όμιλο για περαιτέρω μελλοντική ανάπτυξη εστιάζοντας στο χαρτοφυλάκιο HERO, τα προϊόντα υψηλής αξίας του Ομίλου.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου κατά το 2022 ανήλθαν σε € 445,07 εκ. από € 406,26 εκ. το έτος 2021, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά 9,55%,αποτέλεσμα αύξησης σε αξία αλλά και σε όγκο πωλήσεων.

Η διαφοροποίηση του προϊοντικού του χαρτοφυλακίου, η έμφασή του στο HERO προϊοντικό χαρτοφυλάκιο, η ικανότητά του να εκμεταλλεύεται ευκαιρίες ανάπτυξης καθώς και δράσεις τιμολογιακής πολιτικής ενίσχυσαν τις πωλήσεις του Ομίλου σε όλη τη γεωγραφική περιοχή δραστηριοποίησής του και στις στρατηγικές κατηγορίες, ιδιαιτέρως στις κατηγορίες περιποίησης δέρματος, αντηλιακής φροντίδας, αποσμητικών, καθαρισμού σώματος, σάκων απορριμμάτων, συσκευασίας τροφίμων, συμπληρωμάτων διατροφής, καθώς επίσης και καλλυντικών επιλεκτικής διανομής που ωφελήθηκαν από υψηλότερη ζήτηση.

Οι πωλήσεις στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε € 148,24 εκ. το έτος 2022 από € 142,78 εκ. το έτος 2021, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,82%, που υποστηρίχθηκε από ανάπτυξη στις στρατηγικές κατηγορίες προσωπικής φροντίδας & περιποίησης, όπως είναι η περιποίηση δέρματος, τα αντηλιακά, τα αποσμητικά, τα αρώματα, τα προϊόντα περιποίησης μαλλιών, καθώς επίσης και από τις κατηγορίες συσκευασίας τροφίμων και σάκων απορριμμάτων. Παράλληλα, οι πωλήσεις στην Ελλάδα ενισχύθηκαν σημαντικά από την αξιοποίηση ευκαιριών ανάπτυξης στην αγορά της υγείας & φροντίδας και στα κανάλια εξαγωγών, καθώς επίσης και από αυξημένη ζήτηση στην κατηγορία των καλλυντικών επιλεκτικής διανομής.

Οι θυγατρικές που αντιπροσωπεύουν 66,7% του συνόλου των πωλήσεων του Ομίλου, σημείωσαν άνοδο κατά 12,66% στα €296,83 εκ. το 2022 από €263,48 εκ. περυσινό έτος. Εξαιρώντας τη νομισματική επίδραση, σε ουδέτερη νομισματική βάση, οι πωλήσεις των θυγατρικών παρουσίασαν αύξηση πωλήσεων κατά 14,23%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πωλήσεις των θυγατρικών περιλαμβάνουν πωλήσεις από τη θυγατρική του Ομίλου στην Ουκρανία, Ergopack. Μετά την αρχική αναστολή της λειτουργίας της ως αποτέλεσμα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, η μονάδα παραγωγής της Ergopack, η οποία εδρεύει στο Kaniv, βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία από το τέλος Απριλίου του 2022.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022, ο συνεχιζόμενος υψηλός πληθωρισμός, ο οποίος επιδεινώθηκε λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, άσκησε σημαντική πίεση στην κερδοφορία του Ομίλου.

Προκειμένου να μετριάσει εν μέρει τον αντίκτυπο των πληθωριστικών πιέσεων και των διαταραχών της εφοδιαστικής αλυσίδας, ο Όμιλος ανταποκρίθηκε με πρωτοβουλίες που στόχευαν στην ανάπτυξη πωλήσεων, συμπεριλαμβανομένων ανατιμήσεων και ενισχυμένης διαφοροποίησης, διαφυλάσσοντας ταυτόχρονα την ανταγωνιστική θέση του και την δέσμευσή του για υψηλή ποιότητα προϊόντων. Επιπλέον, ο Όμιλος έδωσε έμφαση σε πρωτοβουλίες εξοικονόμησης κόστους, που σχετίζονται με τη βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, τον εξορθολογισμό του χαρτοφυλακίου προϊόντων, την αύξηση της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας και τον έλεγχο των δαπανών διαφήμισης και προώθησης.

Ο Όμιλος, παρότι διέρχεται ένα δύσκολο περιβάλλον αγοράς, παραμένει προσηλωμένος στη στρατηγική του ατζέντα επενδύοντας σε πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην επιτάχυνση της ανάπτυξης, είτε με οργανικό τρόπο είτε μέσω εξαγορών, καθώς και στη δημιουργία πρόσθετης αξίας στους μετόχους της.

Η διοίκηση παραμένει επικεντρωμένη στη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής του Ομίλου και της ανταγωνιστικότητάς του, προστατεύοντας παράλληλα τα περιθώρια κερδοφορίας. Θα επανεξετάζουμε συνεχώς το σχέδιο δράσης μας προκειμένου να ενεργοποιήσουμε περαιτέρω δράσεις μετριασμού, ώστε να εξασφαλίσουμε βελτίωση στα περιθώρια κερδοφορίας. Ταυτόχρονα, αναμένουμε ότι η στρατηγική μας επικέντρωση στο υψηλής αξίας HERO χαρτοφυλάκιό μας θα έχει σημαντικό θετικό αντίκτυπο στις μελλοντικές μας προοπτικές ανάπτυξης.

Η μακροπρόθεσμη στρατηγική του Ομίλου παραμένει αμετάβλητη, με έμφαση, όπως πάντα, στην ανάπτυξη, είτε οργανική είτε μέσω εξαγορών, στην περαιτέρω ενίσχυση της δραστηριότητάς του στη γεωγραφική του περιοχή, στη βελτιστοποίηση των λειτουργικών του εξόδων, στις οικονομίες κλίμακας, στις συνέργειες και στη λειτουργική μόχλευση (operating leverage), καταλήγει η σχετική ενημέρωση.