Συνεχή αύξηση, αυτή τη φορά κατά 590,4 εκατoμμύρια ευρώ σε τρεις μήνες, παρουσιάζουν τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ, που αγγίζουν πλέον τα 43,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, από αυτά, τα περισσότερα, δηλαδή 410,4 εκατομμύρια ευρώ, προέρχονται από πρόσθετα τέλη και προσαυξήσεις, ενώ και οι κύριες οφειλές αυξήθηκαν κατά 180 εκατομμύρια ευρώ.

Τα στοιχεία αφορούν το δεύτερο τρίμηνο του 2022 και δείχνουν επίσης ότι παράλληλα αυξήθηκαν και τα έσοδα του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), με αποτέλεσμα μόνο κατά το εξεταζόμενο διάστημα (Απρίλιος-ιούνιος) ξεπέρασαν τα 409 εκατομμύρια ευρώ, ενώ συνολικά εντός του 2022 έχουν εισπραχθεί 804,5 εκατομμύρια ευρώ, καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων ολόκληρου του 2021, που ήταν 992,8 εκατομμύρια ευρώ. Σε αυτό, συνέβαλε και το γεγονός ότι ενεργοποιήθηκε σε σημαντικό βαθμό η διαδικασία της αποστολής ατομικών ειδοποιήσεων. Μέσα σε 3 μήνες, το ΚΕΑΟ έστειλε 449.025 ατομικές ειδοποιήσεις, εκκινώντας στην πράξη τη διαδικασία των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στο τέλος Ιουνίου οι συνολικές ενεργές ρυθμίσεις οφειλών ήταν 381.748, για χρέη της τάξης των 4,29 δισεκατομμυρίων ευρώ. Από αυτές, μόνο οι 96.837 ρυθμίσεις αφορούν την πάγια των 12 δόσεων, με το συνολικό ρυθμιζόμενο χρέος να φτάνει τα 497,7 εκατ. ευρώ. Η ρύθμιση των 120 δόσεων εξυπηρετείται από 212.572 οφειλέτες, με συνολικό ρυθμισμένο ποσό 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Συνολικά, τα έσοδα του δεύτερου τριμήνου ήταν πάνω από 409 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά το 69%, ή ποσό άνω των 280 εκατομμυρίων ευρώ, προήλθε από πληρωμές οφειλών για χρέη που είχαν ενταχθεί σε κάποια ρύθμιση και από αυτά, τα 122 εκατομμύρια ευρώ αφορούσαν οφειλές που είχαν ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων. Στελέχη του ΚΕΑΟ εκτιμούν ότι η αύξηση των δόσεων σε 24, όπως έχει προαγγελθεί, θα αυξήσει σημαντικά τα έσοδα του Κέντρου, καθώς θα ωθήσει αρκετούς οφειλέτες να ρυθμίσουν ή να επαναρυθμίσουν τις οφειλές τους.

Στο εξάμηνο, έχουν εισπραχθεί 804,5 εκατομμύρια ευρώ, με τις εκτιμήσεις για το κλείσιμο του έτους να είναι πολύ αισιόδοξες, καθώς δεν αποκλείεται να σπάσει και το ρεκόρ του 2019, όταν είχαν εισπραχθεί 1,47 δισεκατομμύριο ευρώ. Να σημειωθεί εδώ, ότι, συνολικά, επιδόθηκαν το δεύτερο τρίμηνο του 2022 449.025 ατομικές ειδοποιήσεις στους οφειλέτες, εκκινώντας έτσι τη διαδικασία των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης. Μάλιστα, το ΚΕΑΟ αξιοποιεί και τη δυνατότητα αναστολής της διαδικασίας υποβολής ΑΠΔ, έτσι ώστε να περιορίσει τη δημιουργία νέων οφειλών. Το τελευταίο τρίμηνο σε 360 εργοδότες εφαρμόστηκε το εν λόγω μέτρο, ως μοχλός πίεσης για να καταβάλουν τις εισφορές των εργαζομένων τους.