Η ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας χωρίζεται σε τέσσερα βασικά μέρη, με πρώτο μέρος την παραγωγή, δεύτερο τη μεταφορά, τρίτο τη διανομή και τέταρτο την προμήθεια στον τελικό καταναλωτή, καθένα από τα οποία έχει τη δική του οικονομική και λειτουργική οργάνωση.

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας «ΑΔΜΗΕ» ΑΕ βρίσκεται στο δεύτερο μέρος της αγοράς ως αποκλειστικός φορέας μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε όλα τα σημεία της χώρας μας και λειτουργεί οικονομικά σε ένα αυστηρά ρυθμιζόμενο μονοπωλιακό περιβάλλον, την αποκλειστική ευθύνη του οποίου φέρει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).

Σκοπός του ΑΔΜΗΕ είναι η λειτουργία, ο έλεγχος, η συντήρηση και η ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) με την τροφοδότηση της χώρας με ηλεκτρικό ρεύμα κατά τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, ο ΑΔΜΗΕ έχει εκπονήσει ένα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα για την επόμενη δεκαετία συνολικού προϋπολογισμού 5 δισ. ευρώ, προκειμένου να εκσυγχρονίσει, να ενισχύσει, αλλά και να επεκτείνει την υφιστάμενη υποδομή του δικτύου συνδέοντας όλα τα μέρη της χώρας μας με αξιόπιστη τροφοδότηση ενέργειας.

Λαμβάνοντας μάλιστα υπ’ όψιν την ιδιομορφία της υφιστάμενης γεωγραφικής κατάστασης της χώρας μας, εύκολα διαπιστώνει κανείς πόσο δύσκολο και απαιτητικό στην υλοποίησή του είναι το πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ για τη διασύνδεση όλων των νησιών με την ηπειρωτική χώρα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσπάθειας αποτελεί το έργο διασύνδεσης της Κρήτης με υποθαλάσσιο καλώδιο στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ένα έργο που αποτελεί παγκόσμιο ορόσημο.

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ΑΕ κατέχει το 51% του ΑΔΜΗΕ. Βασικός της ρόλος είναι η επιμέλεια του διοικητικού έργου του ΑΔΜΗΕ, αλλά και η ενίσχυση των αναπτυξιακών προοπτικών του. Συγχρόνως δε, η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ΑΕ έχει και τον ρόλο του θεματοφύλακα του ΑΔΜΗΕ, ενισχύοντας τη διαφάνεια αλλά και την αξιοπιστία του, δεδομένου του ότι δεσμεύεται από τους κανονισμούς που διέπουν εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Επιπρόσθετα, η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ΑΕ, τα τελευταία τρία και πλέον χρόνια από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, έχει αναπτύξει αξιόλογη παρουσία στη χρηματιστηριακή αγορά και έχει εδραιωθεί ως σημαντικό μέγεθος και προοπτική στη διεθνή και εγχώρια επενδυτική κοινότητα.

Σημειώνεται ότι η μετοχή της Εταιρείας βρίσκεται στη σύνθεση του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (FTSE/XA LARGE CAP). Για τον λόγο αυτό, οι απαιτήσεις αλλά και οι υποχρεώσεις αυξάνονται και η Εταιρεία βρίσκεται ήδη σε στάδιο υιοθέτησης του νέου νόμου περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, κάτι που αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα στους προσεχείς μήνες.

Παράλληλα με την αξιοσημείωτη παρουσία της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ΑΕ εφαρμόζει μια σταθερή και ανταποδοτική μερισματική πολιτική, καθώς ο κύριος σκοπός της είναι η διάθεση των κερδών του ΑΔΜΗΕ στους μετόχους της.

Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφερθεί ότι η μερισματική της απόδοση βρίσκεται σε αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο για τα ελληνικά δεδομένα, κοντά στο 5%, κάτι που αποτελεί σημείο αναφοράς για την προσέλκυση Ελλήνων και ξένων επενδυτών.

Όραμα της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ΑΕ είναι η καθιέρωσή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όπου της δίδεται η ευκαιρία να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, να συνεισφέρει προστιθέμενη αξία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, με σεβασμό στο περιβάλλον, στην κοινωνία και στους μετόχους της, καθώς και να συμβάλει στην ανάπτυξη του ΑΔΜΗΕ.

Η επένδυση στην ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ΑΕ είναι το καλύτερο όχημα για την απόκτηση άμεσης έκθεσης σε ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά προγράμματα της χώρας για ανάπτυξη υποδομών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

…………………………………

Περιοδικό ΧΡΗΜΑ, τευχ. Ιαν-Φεβ 2021

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here