Βελτιωτική πρόταση που αποσκοπεί στην καλύτερη, πληρέστερη και πιο αντικειμενική κατάρτιση του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τίτλο «Ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών, κρατική αρωγή και προστασία, στεγαστική συνδρομή» κατέθεσε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Η παρέμβαση του ΕΕΑ, την οποία υπογράφει ο πρόεδρος κ. Ι. Χατζηθεοδοσίου και καταρτίστηκε με την συμβολή του Γενικού Γραμματέα του ΕΕΑ και προέδρου της Επιτροπής Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης κ. Δ. Γαβαλάκη, στάλθηκε στον αρμόδιο Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,  κ. Βασίλειο Κικίλια και τους Υφυπουργούς Χρήστο Τριαντόπουλο και Ευάγγελο Τουρνά.

Ταυτόχρονα αναρτήθηκε και στα σχόλια της δημόσιας διαβούλευσης προσδιορίζοντας  τέσσερα σημεία τα οποία θα πρέπει να υιοθετηθούν από την κυβέρνηση καθώς θα συμβάλλουν στην καλύτερη εφαρμογή του σ/ν, θα προσφέρουν στην αποτελεσματικότητα των όσων ο νομοθέτης ορίζει και θα αποδώσουν μια πιο πραγματική εικόνα στην λειτουργικότητα της πρόθεσης της κυβέρνησης για την κάλυψη των επιχειρήσεων από τις φυσικές καταστροφές.

Ειδικότερα το ΕΕΑ προτείνει τα εξής:

1. Θεωρείται απαραίτητη η συμμετοχή εκπροσώπου του Κλάδου των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών στο Συμβούλιο Ιδιωτικής Ασφάλισης έναντι Φυσικών Καταστροφών καθώς αυτό δεν έχει προβλεφθεί και θεωρείται ουσιώδης παράλειψη.

2. Να διαμορφωθεί στο ένα εκατομμύριο ευρώ (1 εκατ. ευρώ) το όριο για την υποχρεωτική ασφάλιση επιχειρήσεων αντί των 2 εκατ ευρώ που θεσπίζει το σ/ν. Και αυτό διότι με την μείωση του ορίου θα καλυφθεί μεγαλύτερο ποσοστό επιχειρήσεων, οι οποίες θα πρέπει να λάβουν την σχετική μέριμνα ασφάλισης, περιορίζοντας έτσι σημαντικά το ποσοστό των επιχειρήσεων, που δεν θα είναι υποχρεωμένες για ασφάλιση έναντι πυρκαγιάς από φυσικά αίτια, πλημμύρας και σεισμού.

3. Όσον αφορά το ποσοστό κάλυψης των ασφαλισμένων επιχειρήσεων που το σ/ν αναφέρεται σε “ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (70%) της αξίας του συνόλου του ενεργητικού”  θεωρούμε ορθότερο το ποσοστό αυτό να προσδιοριστεί κατόπιν διαβουλεύσεων με τους αρμόδιους φορείς σε σχετική Υπουργική Απόφαση, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα υποασφάλισης ή και υπερασφάλισης. Έτσι θα επιτευχθεί ορθότερη κάλυψη στον κίνδυνο από υλικές ζημιές που θα προκληθούν στις ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις, καθώς και σε λοιπά στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης, όπως τον εξοπλισμό, τις πρώτες ύλες, τα εμπορεύματα, τα φορτηγά αυτοκίνητα και αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης, τα μέσα παραγωγής και τα αποθηκευμένα προϊόντα.

4. Είναι κρίσιμο να υπάρχει στο Συμβούλιο Ιδιωτικής Ασφάλισης έναντι Φυσικών Καταστροφών και παρουσία ενός ισχυρού θεσμικού κεντρικού φορέα όπως η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος. Η παρουσία εκπροσώπου της θα εισφέρει σημαντικά στην εκπλήρωση των σκοπών του εν λόγω Παρατηρητηρίου μεταφέροντας τις απόψεις και τα ζητήματα τόσο των επιχειρήσεων, όσο και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

Μέσω της παρέμβασής του το ΕΕΑ επιβεβαιώνει την σταθερή του θέση να βρίσκεται κοντά στην αγορά, τις επιχειρήσεις και τα επαγγέλματα και ταυτόχρονα να αποτελεί  και «γέφυρα» μεταξύ των κυβερνητικών φορέων και των Μελών του, δηλαδή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, μεταφέροντας καίρια και ουσιώδη πρακτικά ζητήματα, που απασχολούν τους επιχειρηματίες, ασκώντας ουσιώδεις παρεμβάσεις, προτείνοντας λύσεις, υποδεικνύοντας τυχόν προβληματικές επί σχεδίων νόμων και μεταρρυθμίσεων, με μοναδικό στόχο την πρόληψη και την έναρξη έγκαιρου διαλόγου προς αποφυγή μεταρρυθμίσεων, οι οποίες θα δυσχεράνουν τόσο τη λειτουργία των επιχειρήσεων όσο και το έργο της Πολιτείας.