Τη διανομή προμερίσματος ύψους 52,8 εκατ. ευρώ αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Αττικής Οδού, βάσει των οικονομικών καταστάσεων 9μήνου της τρέχουσας χρήσης.

Ο κύκλος εργασιών στο 9μηνο ανήλθε σε 145,17 εκατ. ευρώ, τα μικτά κέρδη σε 74,2 εκατ. ευρώ και τα EBITDA σε 95,18 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία είχε εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες 72,8 εκατ. ευρώ οι οποίες χρηματοδοτούν τη διανομή προμερίσματος 52,8 εκατ. ευρώ ενώ στο ταμείο μένουν 143 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι για τη χρήση 2021 η Αττική Οδός είχε διανείμει συνολικό μέρισμα 84,4 εκατ. ευρώ (σ.σ. με προμέρισμα 30 εκατ.), ενώ έκλεισε τη χρήση με πωλήσεις 176,77 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 71,46 εκατ. ευρώ.

H κίνηση οχημάτων με βάση τα στοιχεία Ιανουαρίου- Αυγούστου έχει επανέλθει στα επίπεδα κυκλοφορίας προ πανδημίας covid-19 ανέφερε η διοίκηση της Άβαξ στις οικονομικές καταστάσεις 6μήνου. Οι διελεύσεις ανήλθαν σε περίπου 230.000 σε μέση ημερήσια βάση, παρά την αναστολή της λειτουργίας των διοδίων για αρκετές ημέρες τον Ιανουάριο 2022, λόγω της κακοκαιρίας Ελπίς και του εγκλωβισμού.

Mέτοχοι στην Αττική Οδός είναι η Άκτωρ Παραχωρήσεις με ποσοστό 65,75% και η Άβαξ με ποσοστό 34,21%, με την κοινοπραξία να ελέγχει την εν λόγω παραχώρηση έως τα τέλη του 2024…