Η Eurobank έλαβε την έγκριση από το Υπουργείο Οικονομικών για την εκταμίευση και της τέταρτης (4ης) δόσης κεφαλαίων ύψους €300 εκατ. του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), έχοντας αξιοποιήσει επιτυχώς τα κεφάλαια από τις προηγούμενες δόσεις.

Με την 4η δόση και σε διάστημα μικρότερο του ενός έτους, η Eurobank έχει αναλάβει τη διαχείριση κεφαλαίων €1 δισ. μέσω του ΤΑΑ, για τη χρηματοδότηση επενδύσεων ανά την Ελληνική Επικράτεια, πιστή στη δέσμευσή της να συμβάλλει στην απορρόφηση κάθε διαθέσιμου πόρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στηρίζοντας τις ελληνικές επιχειρήσεις και την απασχόληση.

Η Eurobank συμμετέχει στη χρηματοδότηση 39 επενδυτικών σχεδίων συνολικού προϋπολογισμού άνω των €2,6 δισ. στη χώρα, αξιοποιώντας πόρους €680 εκατ. μέσω του Ταμείου και €530,7 εκατ. μέσω δανείων που χορήγησε παράλληλα για τα επενδυτικά σχέδια αυτά, συμβάλλοντας ενεργά στην ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της μετάβασης της ελληνικής οικονομίας σε ένα νέο, ανταγωνιστικό και παραγωγικό μοντέλο.

  • Η Eurobank, σε άριστη συνεργασία με το Ελληνικό Δημόσιο και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών που υποστηρίζουν το Πρόγραμμα ΤΑΑ, ανταποκρινόμενη με συνέπεια στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει ως Ενδιάμεσος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός για την υλοποίηση του δανειακού σκέλους του ΤΑΑαντιμετωπίζει ως προτεραιότητα την υλοποίηση του Προγράμματος ΤΑΑ και θέτει στη διάθεση των πελατών της την πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία των εξειδικευμένων στελεχών της.

Δίνοντας έμφαση στον «πράσινο» και «ψηφιακό» προσανατολισμό του ΤΑΑ αλλά και εστιάζοντας στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής επιχειρηματικότητας, προχωρά άμεσα στη διάθεση και της 4ης δόσης, διοχετεύοντας πόρους σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων από διαφορετικούς κλάδους:

  • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) για την κατασκευή Φωτοβολταϊκών Πάρκων με έμφαση σε πρώην λιγνιτοπαραγωγικές περιοχές,
  • Ηλεκτροκίνηση και μικροκινητικότητα,
  • Τηλεπικοινωνίες και αναβαθμίσεις δικτύου οπτικών ινών,
  • Λιανεμπόριο,
  • Παραγωγή μπαταριών και συσσωρευτών,
  • Τουρισμό,
  • Βιομηχανία Φαρμάκων,
  • Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τους όρους, τις προϋποθέσεις και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης, μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Relationship Manager που τους εξυπηρετεί στην Τράπεζα ή/και να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Eurobank, εντός της ενότητας Αναπτυξιακά Προγράμματα.