Ακόμη πιο δύσκολη θα είναι από την ερχόμενη εβδομάδα,  η διαπραγμάτευση των μετοχών που βρίσκονται σε καθεστώς “επιτήρησης” στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η διοίκηση του ΧΑΑ  αποφάσισε ότι από την ερχόμενη Τρίτη 6 Ιουνίου, μειώνονται σε 2 από 4 σήμερα, οι περίοδοι διαπραγμάτευσης για τις μετοχές “υπό επιτήρηση

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι επενδυτές θα μπορούν μόνο για 4 λεπτά στη συνεδρίαση να πραγματοποιούν συναλλαγές.

Η απόφαση του ΧΑ θα καταστήσει δυσκολότερες τις συναλλαγές που βρίσκονται σε επιτήρηση μεταξύ αυτών IntralotΕπίλεκτοςFrigogalss κ.α.

Η διοίκηση του ΧΑ αποφάσισε ότι:

  • τα όρια διακύμανσης τιμών των αξιογράφων της Κατηγορίας «Επιτήρησης» ορίζονται σε ±10% επί της τιμής εκκίνησης της μετοχής (από ±20% σήμερα)
  • ο αριθμός των δημοπρασιών της Κατηγορίας «Επιτήρησης» ορίζονται σε δύο (από 4 σήμερα) και θα λαμβάνουν χώρα η πρώτη μεταξύ 11:58 και 12:00 και η δεύτερη μεταξύ 17:08 και 17:10
  • ο προσδιορισμός της τιμής κλεισίματος σε αξιόγραφα που διαπραγματεύονται στην βαθμίδα Μικρής Συναλλακτικής Δραστηριότητας της Κύριας Αγοράς, της Επιτήρησης και μετοχών ανεξαρτήτως διαβάθμισης που εμφανίζουν διασπορά μικρότερη του δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των κοινών μετοχών τους θα λαμβάνει υπόψη ως ελάχιστη αξία συναλλαγών το ποσό των 500 ευρώ (από 100 ευρώ σήμερα) και το ποσό των 750 ευρώ ως ελάχιστη αξία συνεδρίασης (από 200 ευρώ σήμερα)

Ως ημερομηνία εφαρμογής των παραπάνω αλλαγών, ορίζεται η Τρίτη 06 Ιουνίου 2023.

Επιπλέον, ενέκρινε την τροποποίηση της προμήθειας κατάρτισης συναλλαγών των Ειδικών Διαπραγματευτών στο προϊόν «Συμβόλαι Μελλοντικής Εκπλήρωσης» επί του Δείκτη MSCI Greece Rebased Index, για το 1ο τρίμηνο διαπραγμάτευσης του προϊόντος, ήτοι με εφαρμογή από 1/6/2023 έως 15/9/2023. Ως ημερομηνία εφαρμογής των παραπάνω αλλαγών, ορίζεται η Τρίτη 06 Ιουνίου 2023.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here