Ξεπέρασαν τις 14.000 οι αιτήσεις από νέους και νέα ζευγάρια για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Σπίτι µου» και τη χορήγηση άτοκων ή χαµηλότοκων δανείων, µε επιτόκιο που αντιστοιχεί στο ένα τέταρτο του κανονικού επιτοκίου της αγοράς για απόκτηση πρώτης κατοικίας.

Το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο, γεγονός που καθιστά πιο πιθανό ακόμη και τον διπλασιασμό του αρχικού ποσού που είχε προβλεφθεί από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ώστε να φθάσει το 1 δισ. ευρώ.

  • Σύμφωνα µε τα τελευταία στοιχεία της ΔΥΠΑ , έχουν προεγκριθεί από τις τράπεζες τουλάχιστον 600 από τις αιτήσεις, ενώ υπάρχουν και 50 περιπτώσεις που έχουν ήδη ενταχθεί στο στάδιο της υπαγωγής, καθώς οι ενδιαφερόμενοι έχουν υποβάλει στην τράπεζα και τα απαιτούμενα έγγραφα για συγκεκριμένο ακίνητο.

Η εξεύρεση του κατάλληλου ακινήτου, είναι το πλέον σημαντικό βήμα για την έγκριση, υπό την προϋπόθεση ότι οι υποψήφιοι δανειολήπτες πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, ήτοι είναι νέοι, ηλικίας έως 39 ετών, έχουν εισόδημα πάνω από 10.000€ και έως 16.000 ευρώ και δεν διαθέτουν δικό τους σπίτι.

Αυτό βέβαια που καθιστά άκρως ελκυστικό το πρόγραμμα είναι το ιδιαίτερα χαμηλό επιτόκιο, αφού είναι το 1/4 αυτού της αγοράς και 0% για τρίτεκνους και πολύτεκνους.

Εξάλλου, το 75% του δανείου που χορηγείται από τη ΔΥΠΑ είναι άτοκο και µόνο το 25% θα δοθεί µε βάση τους όρους που έχουν καθορίσει οι συμμετέχουσες τράπεζες.