Επιχειρηματικά Δάνεια έως και 5 εκατομμύριων ευρώ, με αυξημένες εγγυήσεις, χορηγεί η Εθνική Τράπεζα μέσω του προγράμματος χρηματοδοτήσεων του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων Pan-European Guarantee Fund (EGF).

Το πρόγραμμα αφορά πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και διαθέτουν ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι 50 εκατ. ευρώ ή συνολικό ετήσιο ισολογισμό που δεν ξεπερνά τα 43 εκατ. Ευρώ.

Τα χαρακτηριστικά του προγράμματος
Οι όροι που παρέχονται με το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του EGF μπορούν να καλύψουν κάθε επιχειρηματική ανάγκη:

• Δάνεια τακτής λήξης, διάρκειας 5-7 ετών (υπό προϋποθέσεις, έως και 10 έτη) για:

– τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων
– την κάλυψη των αναγκών σε ρευστότητα
– την αναχρηματοδότηση δανειακών υποχρεώσεων

• Ανακυκλούμενα όρια, διάρκειας 3-5 ετών (υπό προϋποθέσεις έως και 10 έτη) για την κάλυψη αναγκών ρευστότητας.

Ειδικά για τα δάνεια τακτής λήξης, η Εθνική Tράπεζα δίνει τώρα τη δυνατότητα επιλογής σταθερού επιτοκίου για 3, 5, 7 ή και 10 έτη, για ένα μέρος ή για το σύνολο της διάρκειας του δανείου.

Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα με την εγγύηση του EGF σας προσφέρει επιπλέον:

– ευελιξία στη μορφή χρηματοδότησης
– δυνατότητα περιόδου χάριτος
– ευελιξία στην αποπληρωμή μέσω ισόποσων μηνιαίων, τριμηνιαίων ή εξαμηνιαίων δόσεων

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here