Σε 16 κρίσιμες απορίες-ερωτήσεις απαντά το υπουργείο Τουρισμού, αποσαφηνίζοντας την σύγχυση στην οποία έχει περιέλθει ο κλάδος των επαγγελματιών του Τουρισμού, και αφορούν στα καταλύμματα συνεχούς λειτουργίας, τους tour operators, τα ταξιδιωτικά γραφεία, τους υποψήφιους επισκέπτες κ.α

  • Η επιχείρησή µου είναι ταξιδιωτικό γραφείο και έχω πελάτες οι οποίοι µου ζητούν επιστροφή χρηµάτων από ακυρώσεις οργανωµένων ταξιδιών ή εκδροµών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τι πρέπει να κάνω;

Το ζητούµενο, όπως και σε κάθε άλλη δυσκολία η οποία εµφανίζεται στην τουριστική αγορά λόγω της πανδηµίας, είναι η ευέλικτη εφαρµογή των κανόνων για την επιστροφή χρηµάτων. Προσπαθήστε να εξαντλήσετε κάθε περιθώριο εξεύρεσης φιλικής λύσης, έτσι ώστε, στο µέλλον οι φιλοξενούµενοι να προτιµήσουν την επιχείρηση αλλά και την Ελλάδα για τις διακοπές ή το ταξίδι τους, ακριβώς επειδή θα εκτιµήσουν τη διάθεση συνεργασίας που επιδείξατε. Ως προς το νοµικό και τυπικό πλαίσιο, για την περίπτωση των ταξιδιωτικών γραφείων ισχύουν όσα  προβλέπονται στο άρθρο 11 του Π.∆. 7/2018.  ∆ηλαδή, εφόσον δεν πραγµατοποιηθεί το οργανωµένο  ταξίδι από τον διοργανωτή λόγω αναπόφευκτων και
έκτακτων περιστάσεων, και το συµβόλαιο δεν προβλέπει  την αλλαγή ηµεροµηνιών, γίνεται επιστροφή χρηµάτων µετά από καταγγελία της σύµβασης από τον  διοργανωτή. Οµοίως ο καταναλωτής µπορεί να καταγγείλει τη σύµβαση χωρίς χρέωση πριν από την έναρξη του ταξιδιού, σε περίπτωση αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων στον τόπο προορισµού, οι οποίες επηρεάζουν σηµαντικά την εκτέλεση του πακέτου ή τη µεταφορά των επιβατών στον προορισµό. Στην περίπτωση αυτή ο καταναλωτής δικαιούται την πλήρη επιστροφή κάθε ποσού που κατέβαλε για το «πακέτο» φιλοξενίας που είχε αγοράσει.

  • Είµαι ιδιώτης και είχα προγραµµατίσει οργανωµένο ταξίδι στην Ελλάδα. Έχω ήδη προπληρώσει τα έξοδα σε ελληνικό τουριστικό γραφείο. ∆υστυχώς, λόγω της πανδηµίας του COVID-19 είµαι αναγκασµένος να ακυρώσω το ταξίδι ή το έχω ήδη ακυρώσει. Ποια είναι τα δικαιώµατά µου;

Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται η ευέλικτη εφαρµογή των κανόνων για την επιστροφή χρηµάτων. Σε πνεύµα αµοιβαίας κατανόησης, φιλοξενούµενοι και επιχειρηµατίες µπορούν να καταλήξουν σε µια διευθέτηση, η οποία, πέραν της ικανοποίησης του άµεσου αιτήµατος, θα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόµενο επανάληψης του ταξιδιού στο µέλλον. Οι τουριστικές επιχειρήσεις οφείλουν να εφαρµόζουν όσα ορίζει το άρθρο 11 του Π.∆. 7/2018. ∆ηλαδή, εφόσον δεν πραγµατοποιηθεί το οργανωµένο ταξίδι µετά από καταγγελία της σύµβασης από τον διοργανωτή πριν από την έναρξη του ταξιδιού λόγω αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων, ενώ επιπλέον το συµβόλαιο δεν προβλέπει αλλαγή ηµεροµηνιών, γίνεται επιστροφή χρηµάτων από τον διοργανωτή. Οµοίως ο καταναλωτής µπορεί να καταγγείλει τη  σύµβαση χωρίς χρέωση πριν από την έναρξη του ταξιδιού, σε περίπτωση αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων στον τόπο προορισµού, περιστάσεις οι οποίες επηρεάζουν σηµαντικά την εκτέλεση του πακέτου ή τη µεταφορά των επιβατών στον προορισµό. Στην περίπτωση αυτή, ο καταναλωτής δικαιούται την  πλήρη επιστροφή κάθε ποσού που κατέβαλε για το πακέτο.

Δείτε όλες τις ερωτήσεις και απαντήσεις εδώ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here