Η Μυτιληναίος ανακοινώνει ότι, σε εφαρμογή απόφασης της από 15.06.2021 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και σύμφωνα με τους όρους της, κατ’ εξουσιοδότηση αυτής, απόφασης του διοικητικού συμβουλίου από 22.12.2021, πραγματοποιήθηκε στις 27.12.2023 η διάθεση συνολικά 259.287 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας €9.427.675,32 που προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη την τιμή κλεισίματος €36,36 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας όπως προβλέπεται, στους παρακάτω 13 συνολικά δικαιούχους:

 • Χρυσάφης Ευάγγελος – Vice Chairman and Executive Director of the BoD for Regulatory & Strategic Energy & Infrastructure Issues | Chairman, METKA ATE
 • Σπυράκος Φώτιος – Chief Administration Officer & Head of CEO’s office
 • Γαρδελίνος Παναγιώτης – CΕΟ, M Concessions
 • Στεφανίδης Δημήτριος – Chief Executive Director, Metallurgy
 • Μπενρουμπή Ντίνος – CEO, METKA ATE
 • Κανελλόπουλος Παναγιώτης – Executive Director, M Integrated Supply & Τrading
 • Παπαπέτρου Νικόλαος – Executive Director, M Renewables
 • Σελέκος Πέτρος – Group General Counsel
 • Καλαφατάς Ιωάννης – Chief Executive Director, Energy
 • Καραΐνδρος Έλενος – Chief Strategy and M&A Officer | Chairman, M Concessions
 • Γαβαλάς Χρήστος – Executive BoD Member | Chief Treasury & IR Officer
 • Παπαδόπουλος Δημήτριος – Executive BoD Member & Executive Director, Corporate Governance & Sustainable Development
 • Μπουζάλη Παρασκευή – Chief Corporate Affairs & Communication Officer

στο πλαίσιο της γ’ φάσης της κατά τα ανωτέρω εγκριθείσας δωρεάν διάθεσης μετοχών σε εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου (εξαιρουμένου του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου) ή/και σε μέλη της εκτελεστικής επιτροπής της MYTILINEOS, που είναι ανώτατα ή/και ανώτερα διευθυντικά στελέχη της. Οι ως άνω ίδιες μετοχές είχαν αποκτηθεί από 01.06.2020 έως 22.12.2023, στο πλαίσιο προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της MYTILINEOS, το οποίο εγκρίθηκε με τις από 27.03.2020, 23.03.2022 και 10.04.2023 αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Μετά και την προαναφερόμενη διάθεση, η MYTILINEOS κατείχε συνολικά 4.562.221 ίδιες μετοχές, ποσοστό 3,1928% του συνόλου των μετοχών της.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ