Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (European Banking Authority) είναι η ρυθμιστική υπηρεσία των τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με έδρα το Παρίσι και όχι την Φρανκφούρτη, οι δραστηριότητές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών περιλαμβάνουν τη διεξαγωγή δοκιμών αντοχής (stress tests) στις ευρωπαϊκές τράπεζες για την αύξηση της διαφάνειας στο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα και τον εντοπισμό αδυναμιών στις κεφαλαιακές δομές των τραπεζών

Μέσα στην κρίση του κορωνοϊού, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ), αποφάσισε να παρέμβει στον τρόπο που οι Ευρωπαϊκές Τράπεζες ρυθμίζουν τα χρέη των δανειοληπτών τους, επιμηκύνοντας τις λήξεις αποπληρωμής, με χαμηλά επιτόκια.

Η ΕΒΑ καταργεί σταδιακά τις κατευθυντήριες γραμμές για τα νομοθετικά και μη νομοθετικά μορατόριουμ αποπληρωμής δανείων.

Η ΕΒΑ, επιχειρεί να εφαρμόσει το δόγμα “κατά περίπτωση” σε ό,τι αφορά τα μορατόριουμ των δανείων των ευρωπαϊκών τραπεζών.

  • Στο εξής, οι τράπεζες δεν θα εξετάζουν συνολικά τους πληγέντες -ιδιώτες και επιχειρήσεις από την πανδημία-, αλλά την καθεμία περίπτωση ξεχωριστά.

Στην πράξη αυτό συνεπάγεται τα εξής:

  • ΔΕΝ αλλάζει τίποτα για όσους έχουν πάρει ή θα πάρουν επέκταση για τα μορατόριουμ των δανείων τους μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου ή για όσους τα μορατόριουμ εφαρμόζονται για μεγαλύτερο διάστημα από αυτό.
  • Για τα υπόλοιπα δάνεια για τα οποία θα υπάρξει αίτηση επέκτασης των μορατόριουμ, αυτά θα εξετάζονται ένα προς ένα και βέβαια θα είναι οι τράπεζες που θα έχουν την ευθύνη της απόφασης να θέσουν δάνεια σε αναστολή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με την ΕΒΑ, οι τράπεζες οφείλουν να σταθμίσουν δύο μεταβλητές:

  1. Πρέπει το δάνειο αυτό να τεθεί σε μορατόριουμ, καθώς η επιχείρηση μπορεί να βρίσκεται σε κλάδο που επηρεάζεται από την πανδημία αλλά έχει προοπτική ανάκαμψης;
  2. Εάν το δάνειο δεν τεθεί σε μορατόριουμ, θα κοκκινίσει άμεσα και επομένως θα επιβαρύνει το μέγεθος των NPEs των τραπεζών;

Η ΕΒΑ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις για την πανδημία και εξετάζοντας την πρόοδο που έχει γίνει μέχρι σήμερα, σταδιακά θα αποσύρει τις κατευθυντήριες γραμμές για τα μορατόριουμ πληρωμών νομοθετικά και μη νομοθετικά, σύμφωνα με την προθεσμία που υπήρχε για τα τέλη Σεπτεμβρίου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here