Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. δημοσίευσε σήμερα αποτελέσματα Α’ τριμήνου 2024. Ειδικότερα, εμφάνισε καθαρά κέρδη € 1,75 εκατ. έναντι κερδών € 1,95 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023, βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).

Τα ακαθάριστα έσοδα της Εταιρίας, ανήλθαν σε € 2,42 εκατ. Τα έσοδα αυτά προέρχονται από κέρδη από αποτίμηση χρεογράφων σε εύλογες αξίες με βάση τα ΔΠΧΑ συνολικού ποσού € 1,90 εκατ., κέρδη από πωλήσεις χρεογράφων συνολικού ποσού € 0,49 εκατ. και κέρδη από προσόδους χαρτοφυλακίου ποσού € 0,03 εκατ.

Τα βασικά μεγέθη της Εταιρίας για το Α’ τρίμηνο του 2024 διαμορφώθηκαν ως ακολούθως:

Για την περίοδο από 01/01/2024 έως 31/03/2024 το χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας σημείωσε άνοδο 5,69% με την εσωτερική αξία του χαρτοφυλακίου (Ν.Α.V.) να ανέρχεται σε €31,65 εκατ. ή € 8,85 ανά μετοχή στις 31/03/2024.

Στο τέλος του Α’ τριμήνου του 2024 το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας ήταν επενδεδυμένο στο σύνολό του στην Ελλάδα, κατά 87,03% σε εισηγμένες μετοχές στο Χ.Α., κατά 4,75% σε αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς και κατά 2,79% σε ομόλογα

H μετοχή της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., διαπραγματευόταν στο Χρηματιστήριο Αθηνών με σημαντική έκπτωση (discount) 21,07% την 22.04.2024, με την τιμή κλεισίματος να ανέρχεται σε € 6,74.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ